Onnistu ohjaajana työyhteisössäsi

Oppiportin Ohjaajana työyhteisössä -verkkokurssilla opit, mitä terveydenhuoltoalan yksikössä tapahtuvassa ohjauksessa ja opetuksessa tulee huomioida. Lisäksi kurssilla käsitellään ohjaajana kasvamista, osaamista edistävää ohjaajuutta sekä onnistuneen ohjaussuhteen rakentamista.

Suuri osa terveydenhuollossa tarvittavasta oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Onnistunut ohjaus edistää oppimista tehokkaasti ja varmistaa osaavat terveydenhuollon ammattilaiset myös tulevaisuudessa. Verkkokurssin aktivoivien tehtävien kautta saat uusia ajatuksia ja löydät keinoja, joita voit hyödyntää toimiessasi ohjaajana.

Kurssin asiantuntijoina ovat toimineet LT, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti Leila Niemi-Murola ja LT, FT Pasi Pöllänen.

Ohjaajana työyhteisössä -kurssi on osa Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuutta, jonka tulevat verkkokurssit käsittelevät seuraavia aiheita:

  • Ohjauksen ja oppimisen perusteet
  • Vaikuttava koulutuksen ja ohjauksen suunnittelu ja toteutus
  • Aktivoivat opetusmenetelmät
  • Osaamisen arviointi ja palautekeskustelu

Nämä verkkokurssit julkaistaan vuoden 2020 kuluessa.

Siirry Ohjaajana työyhteisössä -verkkokurssiin >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.