Tutustu päivitettyihin Akuuttihoidon lääkkeet -tietokantaan ja Syöpälääkkeet-oppaaseen Terveysportissa

Terveysportin Syöpälääkkeet-oppaan päivityksessä koko oppaan tiedot on tarkistettu ja Akuuttihoidon lääkkeet -tietokanta on kokonaan tarkastettu ja päivitetty. Molemmat aineistot löytyvät Duodecim lääketietokannasta.

Duodecim lääketietokannassa julkaistavassa Syöpälääkkeet-oppaassa on nyt ohjeet 166 Suomessa käytettävästä syöpälääkkeestä lukuun ottamatta hormonaalisia valmisteita. Lisäksi mukana on kuusi suojalääkettä.

Opas auttaa toteuttamaan syövän lääkehoitoa oikein ja turvallisesti. Yleisissä ohjeissa käsitellään syöpälääkkeiden luokittelua, työ- ja potilasturvallisuutta, lääkkeiden käsittelyä ja käyttökuntoon saattamista sekä annosten määrittämistä ja antotapoja. Lisäksi tarkastellaan lääkkeiden vaikutusmekanismeja, haitta- ja yhteisvaikutuksia, hoidon toteutusta munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa, lääkeresistenssiä ja tukihoitoja.

Akuuttihoidon lääkkeet -tietokannan viimeisimmässä päivityksessä oppaaseen on tullut viisi uutta lääkeaineartikkelia:

  • apiksabaanin ja rivaroksabaanin spesifinen antidootti andeksaneetti alfa
  • rytmihäiriölääke landiololi
  • epilepsialääke brivarasetaami
  • mikrobilääkkeet dalbavansiini
  • keftatsidiimi-avibaktaami

Päivityksessä artikkelirakennetta on uudistettu siten, että käytännön tilanteessa tarvittava tieto löytyisi mahdollisimman nopeasti. Artikkeleihin on lisätty ohjeet lääkkeiden käyttökuntoon saattamisesta.

Akuuttihoidon lääkkeet -tietokanta sisältää tiedot 188 sairaalakäytössä olevasta lääkkeestä, pääpaino on suonensisäisesti annettavissa valmisteissa. Akuuttihoidossa lääkehoidon oikea toteuttaminen on hoidon onnistumisen ja potilasturvallisuuden perusta.

Verkkoversio löytyy sekä Akuuttihoidon tietokannoista että Duodecim lääketietokannasta.


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.