Oppiportin uutuuskurssit: Osaamisperustaisuus terveydenhuollossa, gynekologisen tutkimuksen perusteet sekä antibioottiresistenssi

Oppiportin uutuuskurssilla Osaamisperustaisuus terveydenhuollossa opit, mitä asialla tarkoitetaan.  Gynekologinen potilas -kurssin suorittamisen jälkeen osaat videoiden avulla vastaanotolla tehtävän gynekologisen tutkimuksen tekniikan ja siihen liittyvien instrumenttien käytön.  Antibioottiresistenssi-kurssilla opit miten antibioottiresistenssi syntyy, miten resistentit bakteerit tunnistetaan ja miten resistenssiä voidaan torjua. 

Osaamisperustaisuus terveydenhuollossa 

Sen lisäksi, että tiedät mitä osaamisperustaisuudella tarkoitetaan, käsitellään kurssilla myös osaamisperustaisen ohjauksen toteuttamista terveydenhuoltoalan yksiköissä. Käytännönläheisten tehtävien ja esimerkkien kautta kurssin sisältö yhdistyy työelämästä tuttuihin ohjaustilanteisiin. 

Gynekologinen potilas 

Vastaanottavan lääkärin on tärkeää tietää, kuinka gynekologinen potilas kohdataan ja kuinka gynekologinen tutkimus tehdään parhaalla tavalla. Yleislääkärin vastaanotolle saattaa tulla gynekologisia potilaita harvoin, jolloin tuntuma potilaan kohtaamiseen ja tutkimiseen voi unohtua. On tärkeää pitää taitoa ja osaamista yllä, jotta potilaan kokemus käynnistä olisi mahdollisimman miellyttävä, ja käynti olisi hoidon kannalta hyödyllinen. Kurssi tarjoaa tutkimustekniikan opettelun lisäksi myös tietoa keskeisimmistä löydöksistä sekä anamneesin kannalta tärkeiden tietojen keräämisestä. 

Antibioottiresistenssi 

Mikrobilääkkeet ovat mahdollistaneet modernin lääketieteen kehityksen, mutta bakteerien muuttuminen vastustuskykyisiksi uhkaa ihmisten terveyttä kaikkialla maailmassa. Kurssin suoritettuasi tiedät, miten antibioottien järkevällä käytöllä voidaan vähentää resistenssin haittoja. Lisäksi ymmärrät, mikä resistenssin merkitys on hoidon ja potilaan arkielämän kannalta. 

Tutustu uutuuskursseihin Oppiportissa »
______________________________________________
Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.