Oppiportin virtuaalikoulutukset tarjoavat vaikuttavan oppimiskokemuksen

Oppiporttiin tulossa olevissa virtuaalitodellisuuteen (VR) rakennetuissa koulutuksissa käsitellään tajuttoman potilaan systemaattista tilan arviointia ja hoidon aloittamista.

Virtuaalimaailmassa koulutus on elämyksellistä, ja harvoin vastaan tulevia tilanteita voi harjoitella toden tuntuisesti joko yksin tai ryhmässä. VR-koulutukset täydentävät perinteisiä simulaatiokoulutuksia ja mahdollistavat rajattomasti toistettavan harjoittelun erityyppisissä terveydenhuollon yksiköissä. 

– Esimerkiksi peruselintoimintojen häiriöiden tunnistamista ja alkuhoitoa ABCDE-periaatteilla voidaan kouluttaa VR:n tuella niin lääkäreille, hoitajille kuin vaikkapa kotisairaanhoidon tai hoivakotien henkilöstölle, kuvailee HUS akuutin akuuttilääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri Janne Alakare. 

VR-koulutukset ohjaavat ja opastavat käyttäjää, ja niiden avulla voidaan myös testata ja todentaa osaamista. 

– Varmimmin koulutus auttaa kehittymään, kun virtuaaliympäristöön ja harjoitusskenaarioihin pääsee ensin tutustumaan ohjatusti. Sen jälkeen varmuutta voi hakea koulutusskenaariota toistaen itsenäisellä harjoittelulla, kuvailee Alakare. – VR-koulutus myös mahdollistaa objektiivisten arviointi- ja palautejärjestelmien sisällyttämisen oppimisen tueksi. 

Uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen 

Virtuaalimaailman vahvuuksia on mahdollisuuksien avartuminen, sinne voidaan rakentaa täysin uudentyyppisiä koulutusympäristöjä.

– Esimerkiksi immersiiviset suuronnettomuusskenaariot
pelastushenkilöstön kouluttamiseen voidaan toteuttaa tavalla, mitä fyysisessä ympäristössä on vaikea uskottavalla tavalla simuloida.