Jäsenmaksualennusta voi hakea marraskuun loppuun saakka

Kuluvan vuoden 2019 lääkärijäsenen jäsenmaksuihin voit hakea alennusta tai vapautusta marraskuun loppuun mennessä. Täytä alennushakemus verkossa.

Hallitus voi kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää kalenterivuodeksi kerrallaan 50 %:n jäsenmaksualennuksen lääkärijäsenen maksusta:

  • jos jäsen on vähintään kahdeksan (8) kuukautta työelämän ulkopuolella ja jos hänen taloudellinen tilansa on tänä aikana merkittävästi heikentynyt mm. äitiys-, isyys- ja/tai vanhempainvapaan, palkattoman hoitovapaan, kuntoutustuen / määräaikaisen eläkkeen, opinto- tai vuorotteluvapaan, kotonaolon lasten tai omaisten hoidon vuoksi.
  • varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavalle jäsenelle, jos hänen palvelusaikansa on alle kahdeksan (8) kuukautta.

Hallitus voi kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää kalenterivuosikohtaisen jäsenmaksuvapautuksen lääkärijäsenen täysmaksusta:

  • vähintään kahdeksan kuukautta (8) kestävän sairausloman perusteella.
  • vähintään kahdeksan kuukautta (8) kestävän työttömyyden perusteella. Työttömän tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.
  • jos jäsen on ulkomailla vähintään kahdeksan (8) kuukautta kehitysyhteistyössä, tutkimustyössä tai jatko-opintoja suorittamassa ja hänen taloudellinen tilansa tänä aikana on merkittävästi heikentynyt.
  • vähintään kahdeksan kuukauden (8) varusmies- tai siviilipalvelua suorittavalle.

Alennushakemuksen liitteineen voi myös lähettää sähköpostitse jasenpalvelut(at)duodecim.fi tai postitse osoitteeseen:

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Jäsenpalvelut
PL 713
00101 Helsinki

Lisätietoja jäsenmaksuista ja alennuksista »