Tositoimia ja asenteenmuutoksia: Suurten ikäluokkien toimintakykyyn voidaan vielä vaikuttaa

Suomalaiset ovat pitkäikäisiä, mutta raihnaisia. Iäkkäiden, vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoivapalveluiden kustannukset ovat nousseet 2000-luvulla muita sote-kustannuksia nopeammin eikä kustannusten nousu ole taittumassa. Iäkkäiden toimintakyvyn parantamiseksi tarvitaan sekä yksilö- että järjestelmätason toimia. Suurien ikäluokkien kanssa on ryhdyttävä tositoimiin.

Lääkäri Eetu Salunen valottaa asiaa perusteellisten taloudellisten laskelmien pohjalta uutuuskirjassaan Raihnainen Suomi.

– Hoivapalveluiden osuus sote-menoista on noussut 26 prosentista 32 prosenttiin vuosina 2000–2017. Vuoden 2017 hoivapalveluiden kustannukset olivat 6,4 miljardia euroa. Nousun taustamekanismeista voi päätellä, ettei nousu ole taittumassa, toteaa Salunen.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tehty määrätietoista työtä palvelurakenteen muokkaamisessa asiakaslähtöisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Suomen aiemmin laitosvaltaisesta järjestelmästä on siirrytty järjestelmään, jossa valtaosa ikääntyneistä saa palvelut omassa kodissaan. Itsenäisesti tai kevyellä tuella asuvien ikääntyneiden osuus onkin noussut selvästi.

Suurten ikäluokkien ikääntyminen ja ikääntyneiden raihnaisuus on johtanut siihen, että rahat eivät enää riitä hoivapalveluihin. Salusen laskelmien pohjalta näyttää siltä, ettei rahaa enää saada riittämään palveluihin pääsyn kriteerejä kiristämällä, palvelurakennetta keventämällä ja toimintaa tehostamalla.

– Jos ja kun 2020-luvusta ja sen jälkeisistä vuosista aiotaan selvitä jotakuinkin nykyisillä työkaluilla, se edellyttää suomalaisten raihnaisuuden merkittävää vähentymistä. Palvelujärjestelmän uudistaminen ei pelkästään riitä, tiivistää Salunen.

Suurin ikäluokkamme on nyt 70-vuotias.

– Heidän toimintakykynsä hyväksi voidaan tehdä paljonkin ennen kuin he alkavat suuressa mittakaavassa tarvita hoivaa. Tässä onnistuminen edellyttää yksilön ja läheisten vastuun lisäämistä sekä merkittävää lisäsatsausta toimintakykyä parantaviin sote-palveluihin. Lisäpanostusta tarvitaan mm. avoterveydenhuoltoon ja kuntoutukseen, sanoo Salunen.

Kirja on kirjoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja poliittisille päättäjille pikaisten toimenpiteiden ja niiden aiheuttamien kustannusten hahmottamiseksi. Ikääntyvä suomalainen läheisineen ymmärtää toimenpiteiden mikrotason eli oman paikkansa kirjan Juhanin tarinassa. Salunen painottaa myös läheisten entistä aktiivisempaa roolia iäkkään tukena. Näin ikääntymisen aiheuttamat kustannukset voidaan pitää kurissa ja samalla taata ikääntyvälle toimeliaampi omannäköinen elämä.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, FM Eetu Salunen on toiminut mm. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajana, Espoon terveyspalvelujen johtajana ja Med Group oy:n toimialajohtajana.

Raihnainen Suomi
1. painos 2019, 184 sivua, nidottu
ISBN 978-952-360-006-5

Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi
Tutustu kirjaan verkkokaupassamme.

Lisätietoja:
LL, FM Eetu Salunen, p. 050 511 8570, salunen@hotmail.com
viestinta@duodecim.fi