Meditaatio on muutakin kuin rentoutumista: Mietiskely edistää mielenterveyttä ja luovaa ajattelua

Mitä meditoidessa tapahtuu mielessä? Miten mietiskely liittyy luovuuteen, minuuteen, mielenterveyteen, onnellisuuteen ja elämänkatsomukseen? Uutuuskirja Aistiva ja tiedostava mieli tutkii meditaation yhteyksiä psyyken eri puoliin. Kirja tarjoaa teoreettista tietoa aiheesta sekä antaa eväät itsenäiseen meditointiin.

Kustannus Oy Duodecimin julkaisema psykologi Sanna Aulankosken Aistiva ja tiedostava mieli on suunnattu kaikille psyykestä ja tietoisuudesta kiinnostuneille, etenkin niille, joita aihe kiinnostaa mietiskelyn harjoittamisen lisäksi teoreettisesti. Kirjassa käsitellään meditatiivisen kokemisen erilaisia variaatioita. Aihetta käsitellään psykologian ja filosofian näkökulmista.

Meditaatiolla mieli uuteen järjestykseen

Mindfulnessin suosion myötä elämme meditaatiobuumia. Mindfulness keskittyy rentoutumiseen ja nykyhetkeen pysähtymiseen, mutta meditaatio eli mietiskely on paljon muutakin eikä sen merkitys rajoitu pelkkään rauhoittumiseen.

– Meditaatiossa pyritään tilaan, jossa psyyken toiminta on mahdollisimman laajalti pysähdyksissä. Meditoidessa on mahdollista saavuttaa egon katoamisen tila, joka on kuin mielen hetkessä uuteen järjestykseen laittava suursiivous verrattuna muuhun psyyken kehittämiseen, jossa voidaan keskittyä aina vain yhteen mielen nurkkaan kerralla. Mielen tyhjennyttyä ihminen on niin suorassa yhteydessä itsensä ja itsensä ulkopuolisen todellisuuden kanssa, kuin ylipäätään on mahdollista, Aulankoski sanoo.

Meditatiiviset ilmiöt eivät rajaudu vain psyykkisiin prosesseihin, vaan koskevat niitäkin olemisen ulottuvuuksia, joiden kuvaus edellyttää filosofiaa. Filosofian avulla voidaan käsitteellistää meditatiivisia prosesseja ja tieteissä tutkia niiden esiintyvyyttä ja yhteyksiä ihmisen ja kulttuurin eri puoliin. Aulankoski haluaakin kirjan kautta rakentaa dialogia itäisten filosofioiden ja läntisten tieteiden ja filosofioiden välille.

Mietiskely luovuuden ja mielenterveyden lähteenä

Kun meditaatiossa irrottaudutaan ei-tiedostavasta ja totunnaisesta ajattelusta, luodaan maaperää luovalle ajattelulle uusien asioiden näkemisen ja uusien asioiden välisten kytkösten synnyttämisen kautta.

Meditaatio vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen, sillä se edistää ajattelun joustavuutta, keskittymiskykyä, itsetuntemusta ja itsesäätelyä sekä auttaa purkamaan stressiä. Näiden vaikutusten vuoksi sillä on yhteyksiä myös onnellisuuden kokemiseen.

–  Ydinkysymys meditaatiossa ei silti ole ”Miten olla onnellinen?” vaan ”Mikä on totta?” Vain jälkimmäisen avulla voi edetä mielen tyhjentämisen tiellä. Se johdattaa väistämättä myös maailmankatsomuksellisten teemojen pariin, ja siten meditaatiossa ei ole kyse vain arvovapaasta rentoutumismetodista, vaan kunkin henkilökohtaista elämänkatsomusta muokkaavasta mielen harjoituksesta, Aulankoski täsmentää.

Tutustu kirjaan verkkokaupassamme.

Aistiva ja tiedostava mieli – Meditaation näkökulma tietoisuuteen ja psyykeen
Sanna Aulankoski
1. painos 2019, 122 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-927-0 (kirja)
Kustantajan suositushinta 32,00 eur