Kuukauden Cochrane -tiivistelmien sarja alkaa

Duodecim haluaa lisätä Cochrane-katsausten tunnettuutta ja käyttöä Suomessa julkaisemalla kerran kuussa tiivistelmiä valikoiduista katsauksista suomen kielellä.

Sarja alkaa syyskuussa Työterveyslaitoksen johdolla toimineen Cochrane Work -ryhmän katsauksella, joka käsittelee toimenpiteitä istumisen välttämiseksi työpaikoilla. Artikkelin on kirjoittanut Jani Ruotsalainen, joka vuosien ajan toimi Cochrane Work -ryhmän toimituspäällikkönä.

Tutustu syyskuun Kuukauden Cochrane -tiivistelmään.

Cochrane Finland on osa Duodecimin toimintaa. Sen keskiössä ovat tärkeistä terveydenhuollon aiheista järjestelmällisesti laaditut Cochrane-katsaukset, joiden tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa terveyshuollon päätöksentekoa. Katsausten sisältämää tietoa välitetään tiivistämällä sitä helposti omaksuttavaan ja työhön sovellettavaan muotoon.

Cochrane-yhteistyötä tekee kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa, päivittää ja välittää näyttöön perustuvaa ja tiivistettyä tietoa terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta. Suomessa Cochrane-katsauksia hyödynnetään kliinisen ja terveyspoliittisen päätöksenteon tukena. Hoitosuositusten ja menetelmien arviointiraporttien laatijat käyttävät yleisesti Cochrane-katsauksia lähdeaineistonaan. 

Tutustu Cochrane Finlandiin.