Duodecim jatkaa Pro Medicon toimintaa

Lääkärien sähköinen koulutuskalenteri ja Taitoni.fi ovat siirtyneet Pro Medicolta Duodecimille. Työvälineiden toiminta jatkuu keskeytyksettä.

Pro Medico lopettaa toimintansa. Sen perustajajärjestöt Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet päättivät yhdistyksen lakkauttamisesta joulukuussa 2018. Keväällä 2019 yhdistyksen nimi Pro Medico sekä Taitoni.fi tuottamiseen liittyvät sopimukset ja palvelut siirtyivät Duodecimin omistukseen.

Taitoni.fi tukee lääkärien lakisääteistä velvollisuutta pitää suunnitelmallisesti yllä ammattitaitoaan koko lääkärinuran ajan. Käyttäjä voi entiseen tapaan tallentaa ja dokumentoida ammatillisen kehittymisensä portfolio-palveluun omilla, käytössä olevilla Fimnet-tunnuksillaan.

Koulutuskalenterista löytyvät lääkäreille tarkoitetut täydennyskoulutustilaisuudet ja kotimaiset konferenssit.

Pro Medicon verkkosivut pysyvät avoimena edelleen osoitteessa www.promedico.fi. Pro Medicon työvälineet ja oppaat on koottu verkkosivuilla olevaan materiaalipankkiin. Ohjeista löytyvät esimerkiksi Pro Medicon suositukset koulutuksen järjestäjien, suunnitteluun osallistujien sekä tilaisuuksien asiantuntijoiden sidonnaisuuksista.

Pro Medicon perustajajäsenet, Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet, uskovat lääkärien ammatillisen kehittymisen tuen jatkuvan vahvana osana Duodecimin toimintaa.

Lisätietoja:
Duodecim, koulutuspäällikkö Juha Pekka Turunen, juha.turunen@duodecim.fi