Ajankohtaiset

Valmisteyhteenveto ja Terveysportin lääketietokannatko eri mieltä?

Terveysportin lääketietokannat (Raskaus ja imetys, Lääkeinteraktiot sekä Lääkkeet ja munaisten vajaatoiminta) voivat suositusten ja sisällön osalta erota valmisteyhteenvetoteksteistä.

Valmisteyhteenvetojen tietoja päivitetään tutkimustiedon kertyessä, mutta prosessi voi olla hidas ja tiedot jopa useiden vuosien takaisia. Terveysportin lääketietokannoissa sen sijaan suositukset perustuvat jatkuvasti päivitettävään kirjallisuuteen.

Nykyisen kaltainen lääkevalvonta alkoi 1960-luvulla talidomidin aiheuttamien sikiövaurioiden tultua ilmi. Ennen lääkkeen myyntiluvan saamista edellytetään lisääntymiseen liittyvän toksikologian selvittämistä eläintutkimuksissa, mutta kliininen tieto raskauden ja imetyksen aikaisesta käytöstä on yleensä hyvin vähäistä tai olematonta uuden lääkkeen tullessa markkinoille. Tämän takia valmisteyhteenvedossa on useimmiten kehotus olla käyttämättä lääkettä.

Valmisteyhteenvedoissa voidaan myös varmuuden vuoksi ottaa tietoisesti pidättyvä kanta, vaikka näyttöä lääkkeen turvallisuudesta raskauden/imetyksen aikana on jo olemassa. Lisäksi samaa vaikuttavaa ainetta sisältävien lääkkeiden tiedot raskauden/imetyksen aikaisesta käytöstä voivat olla erilaisia eri valmistajien valmisteyhteenvedoissa.

Raskaus- ja imetystietokannan suositustekstit voivat siis erota lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa annetuista suosituksista, jos lähdeaineiston analyysi antaa siihen aihetta. Lähtökohtana on luonnollisesti aina se, että suosituksen erilaisuudelle on selkeä tieteellinen näyttö.

Myös Lääkeinteraktiot (inxbase) sekä Lääkkeiden käyttö munuaisten vajaatoiminnassa (renbase) voi suositusten ja sisällön osalta erota valmisteyhteenvetoteksteistä. Peruste on sama kuin edellä, eli suositukset perustuvat jatkuvasti päivitettävään kirjallisuuteen. Jos lääkkeen annostusohje munuaisten vajaatoiminnassa poikkeaa virallisesta, syy on selitetty lisätietoa-kentässä.

Lue uutinen kokonaisuudessaan Terveysportista >


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.