Arvioi toimintakyky oikein ja laadi hyvä lausunto

Oppiportin uuden Toimintakyvyn arviointi ja lausuntojen laatiminen -koulutuskokonaisuuden suorittaja saa valmiuksia arvioida vastaanotolla potilaan toimintakykyä ja kirjoittaa tästä hyvän lausunnon. Lisäksi koulutuksissa käydään läpi laadukkaan lausunnon sisältö kokonaisuudessaan sekä Kelan työkyvyttömyysetuuksien perusperiaatteet.

Potilaan toimintakyvyn arviointi on lakisääteinen osa lääkärin työtä. Kelan työkyvyttömyysetuuksia haettaessa tarvitaan huolellisesti tehty lääkärin lausunto, jossa keskeistä on toimintakyvyn kuvaus. Etuuden hakeminen – silloin kun siihen on oikeus – on osa potilaan hyvää hoitoa ja oikeusturvan toteutumista.

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta verkkokurssista:

Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa

Toimintakyky kertoo henkilön kyvystä selviytyä päivittäiseen elämäänsä liittyvistä vaatimuksista. Oikein toteutettu toimintakyvyn arviointi turvaa potilaan etuusoikeuksia ja hyvää hoitoa. Huolellinen arviointi on hyvän lausunnon edellytys.

Tällä verkkokurssilla opit arvioimaan potilaan toimintakykyä vastaanotolla. Arviointia pääset harjoittelemaan yhdessä kurssin videoilla esiintyvien lääkäreiden kanssa.

Siirry koulutukseen »

Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet

Työkykyyn liittyviä etuuksia haettaessa hyvin laadittu lausunto on osa potilaan hyvää hoitoa. Lisäksi laadukas lausunto helpottaa asiantuntijalääkärin arviointityötä ja mahdollistaa potilaan oikeusturvan toteutumisen.

Tällä verkkokurssilla opit, mitä tietoja hyvin laaditusta lausunnosta tulee löytyä. Lisäksi kurssilla kerrataan Kelan työkyvyttömyysetuuksien perusperiaatteet.

Siirry koulutukseen »

Verkkokurssit on tuotettu yhteistyössä Kelan asiantuntijoiden kanssa. Ne on suunnattu ensisijaisesti lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille.

Lisätietoa: oppiportti@duodecim.fi.