Diabetes-aineisto on uudistunut ja täydentynyt

Diabeteksen hoidossa painottuvat yksilöllisesti elintavat, ruokavalio- ja liikuntahoito sekä niiden yhteensovittaminen tarpeenmukaisiin lääkehoitoihin ja insuliinihoitoon. Uudistunut Diabetes on julkaistu Terveysportin Pitkäaikaissairaudet-tietokannassa sekä verkko-oppikirjana Oppiportissa.

Diabetes toimii diabetespotilaita hoitavien ammattilaisten työn tukena. Sekä sisältö että rakenne ovat uudistuneet. Merkittäviä täydennyksiä on tullut muun muassa hoidonohjausta, verenglukoosin seurantaa, insuliini- ja lääkehoitoa sekä elinmuutoksia ja -häiriöitä käsitteleviin osuuksiin. 

Sisältö kattaa hoidon eri osa-alueet sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen osalta. Diabeteksen hoidon tavoitteena on päivittäisen oireettomuuden lisäksi sujuva arkipäivä ilman turhia rajoituksia. Hyvällä hoidolla turvataan terveys myös tulevina vuosina. Diabeteksen hoidossa korostuvat yksilöllisyys, aktiivisuus ja kokonaisvaltaisuus. 

Diabetesta sairastava on oman arkielämänsä ja hoitonsa asiantuntija. Hän tarvitsee osaavan ja kannustavan terveydenhuollon ammattilaisen käytännönläheistä ohjausta ja apua ongelmatilanteissa. 

Diabeteksen hoito on glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden hoidon lisäksi liitännäis- ja lisäsairauksien hoitoa ja ehkäisyä. 

Hoidon tavoitteiden määrittely ja hoidon suunnittelu tehdään yhteistyönä diabetesta sairastavan kanssa. Pitkäaikaissairauden hoidossa korostuu aktiivinen hoidon seuranta sekä ja omahoidon ja hoidossa jaksamisen tukeminen. Verenglukoosin seurannan yhteydessä annetaan ohjeita muun muassa sensoroinnin hyödyntämisestä. 

Lue lisää uudistuksista Terveysportista, tietokannan etusivulta >

Siirry Oppiportin verkko-oppikirjaan >