Ajankohtaiset

Hallituksen vahvistettava kliinisen tutkimuksen edellytyksiä

Tämän päivän kliininen tutkimus on huomispäivän hoitoa. Suomen korkealaatuisen ja tasa-arvoisen terveydenhuoltojärjestelmän ylläpitäminen edellyttää tutkimukseen panostamista. Hallituksen on vahvistettava kliinisen tutkimuksen edellytyksiä ja resursseja.

Duodecim esittää yhdessä 33 tahon kanssa, että tulevan hallituksen on laadittava kansallinen kliinisen tutkimuksen kehittämisohjelma, jossa keskitytään ainakin seuraaviin toimiin:

  1. Säädösympäristön jatkuva kehittäminen sellaiseksi, että se edistää tutkimusta ja sen tulosten hyödyntämistä.
  2. Kliinisen tutkijanuran mahdollisuuksien ja houkuttelevuuden lisääminen.
  3. Rahoituksen lisääminen ja kohdentaminen.

Mahdollisuudet olemassa

Kliininen tutkimus on lääketieteellistä (potilaaseen kohdistuvaa) tutkimusta, jonka tavoitteena on sairauksien parempi ehkäisy, diagnostiikka ja hoito. Suomessa tehtyä kliinistä tutkimusta arvostetaan kansainvälisesti ja se menestyy arvioinneissa. Maamme kattavat ja yhdisteltävissä olevat rekisteritiedot ja korkealaatuinen terveydenhuolto luovat erinomaiset edellytykset laadukkaalle kliiniselle tutkimukselle. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat valmisteilla olevat genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, neurokeskus sekä laajeneva biopankkitoiminta. Kansalaisten suhtautuminen tutkimukseen on myönteistä.

Kliinisen tutkimuksen edellytykset heikentyneet

Ongelmana on valtion tutkimusrahoituksen merkittävä väheneminen ja osin siihen liittyvä kliinisen tutkijanuran heikentynyt vetovoima. Sairaaloissa ei ole huomioitu sitä, että tutkimustyö on yhä haasteellisempaa. Tutkijoille ei ole varattu riittävästi aikaa tehdä tutkimusta, eikä tutkijoille ja sairaaloille riittäviä kannusteita luoda tutkimusta edistävää toimintaympäristöä. Myös monet tutkimustyötä tukevat lainsäädäntöhankkeet ovat edenneet suunniteltua hitaammin. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudelleen organisoinnin ja rahoituksen huomattavan vähenemisen johdosta mahdollisuudet kansalliseen ja monikansalliseen preventiotutkimukseen ovat heikentyneet.

Korkeatasoinen terveydenhuolto edellyttää hyvää tutkimusperustaa

Kliininen tutkimus muodostaa perustan, jonka päälle voidaan rakentaa tulevaisuuden korkealaatuista terveydenhuoltoa ja terveysalan innovaatioita. Suomella on näin mahdollisuus menestyä sekä tutkijalähtöisessä lääketieteellisissä tutkimuksissa että kehittyä kansainvälistä lääketeollisuutta houkuttelevaksi kliinisten lääketutkimusten maaksi.

Lue vetoomus kokonaisuudessaan ohesta ».