Ajankohtaiset

Kertaa infektioiden torjunnan tavanomaiset varotoimet Oppiportin uutuuskurssilla

Oppiportin kurssilla Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa opit ja kertaat, mikä merkitys tartuntateiden katkaisulla on infektioiden torjunnassa. Lisäksi ymmärrät, mitä tavanomaisilla varotoimilla tarkoitetaan ja hahmotat, miten niitä noudatetaan kaikessa työskentelyssä.

Tavanomaisia varotoimia noudattamalla voidaan katkaista tartuntatiet ja lyhentää hoidon kestoa, vähentää inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia kustannuksia.

Kurssilla käydään läpi tavanomaiset varotoimet eli käsihygienia, suojainten käyttö, työtavat sekä pisto- ja viiltovahinkojen torjunta. Kurssi sisältää käytännönläheiset ja yksityiskohtaiset ohjeet varotoimien noudattamisesta kaikessa työskentelyssä riippumatta siitä, onko potilaalla infektio tai ei.

Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Se soveltuu erinomaisesti alojen opiskelijoille, ja sitä voidaan mainiosti käyttää osana uusien työntekijöiden perehdytystä.

Koulutuksen asiantuntijoina ovat toimineet osastonhoitaja Irma Meriö-Hietaniemi HUS:n Infektioiden torjuntayksiköstä ja hygieniakoordinaattori Jaana Palosara Kymsoten Tartuntataudit ja infektioiden torjunta -yksiköstä.

Siirry Oppiportin kurssiin >