Duodecimin hallitusohjelmatavoitteet korostavat tieteellisen tiedon käyttöä päätöksenteon perustana

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallitusohjelmatavoitteet seuraavalle hallituskaudelle on julkaistu. Seura pitää tärkeänä, että Valtioneuvostoon nimitetään tutkijataustainen tiedeministeri, joka vastaa kansallisen tiedestrategian edistämisestä.

Tutkimustulosten jalostaminen käytännön toiminnan ja yhteiskunnallisten päätösten perustaksi läpinäkyvällä ja tehokkaalla tavalla on välttämätöntä. Jokaisessa ministeriössä on oltava tutkimusjohtaja ja valtioneuvostossa tiedeneuvonantaja. Käypä hoito -suositusten ylläpitoon on osoitettava riittävät julkiset resurssit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteina tulee olla perusterveydenhuollon vahvistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiot ja huomattavasti nykyistä laajemmat järjestämisalueet.

Tutustu hallitusohjelmaan tarkemmin tästä.