Ajankohtaiset

Milloin lääkäriin? Vastaamalla oirekyselyyn saat yksilöllisen arvion sairautesi oireista

Sosiaali- ja terveydenhuollon asioinnin tueksi avatun Omaolo-palvelun avulla kansalainen voi arvioida omaa hoidon ja palvelun tarvettaan. Duodecim on tuottanut palveluun viimeisimpään tutkimusnäyttöön perustuvia välineitä sairauden oireiden ja niiden edellyttämän hoidon arviointiin. Duodecimin tuottamat elementit ovat tietoturvalliset, ulkopuolisten tahojen arvioimat (mm. Clinipower*) ja ne on hyväksytty lääkintälaitteeksi.

Omaolo-palvelusta löytyy oirekyselyitä, joihin vastaamalla saa arvion oireiden edellyttämän hoidon laadusta ja kiireellisyydestä. Arvion tekeminen ei edellytä tunnistautumista, mutta kun arvion tekee tunnistautuneena, kirjautuvat tiedot talteen myös terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

”Omaolossa kehitetään sähköisten palveluiden kokonaisuus ja valjastetaan nykyaikaiset digikanavat osaksi palvelupolkua. Näin yhteydenpito ammattilaisten kanssa terveysasioissa helpottuu.  Tarvittava tieto tulee olemaan niin asiakkaan kuin ammattilaisen käytössä ja kansalainen voi itse hallinnoida omia tietojaan. Ammattilaisen näkökulmasta rutiinitoimet vähenevät ja suurempi osa työajasta vapautuu asiakastapaamisiin. Oirearviokyselyyn vastannut asiakas tulee valmistautuneempana vastaanotolle ja ammattilaisen rooli muuttuu enemmän valmentavaan suuntaan”, toimitusjohtaja Pekka Mustonen kuvailee.

”Kaiken kaikkiaan asiakkaiden saama palvelu on tasalaatuisempaa, kun huolellisesti laaditun ja parhaaseen saatavilla olevaan tutkimusnäyttöön perustuvat oirekyselyt voidaan tarjota kaikille terveydenhuollossa asioiville.”

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön on otettu alaselkäkivun, hengitystietulehduksen ja virtsatietulehduksen oirearvio. Omaolo-palvelun käyttö laajenee vaiheittain, ja lisää oirearviota julkaistaan kevään aikana.

Omaolo-palvelussa on mukana 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä. Palvelun Tietämyskannan tuottaa Kustannus Oy Duodecim, käyttöliittymän ja integraatiot ovat tuottaneet Solita ja Mediconsult ja palvelun kehittämisestä vastaa SoteDigi Oy.

Lisätietoa Omaolo-palvelusta www.omaolo.fi

*) Clinipower Oy Finland, auditointi lokakuussa 2018 Kustannus Oy Duodecimin Omaolo-palvelun taustalle tuottama Tietämyskanta auditoitiin lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/EEC mukaisesti. Lisäksi arvioitiin standardin ISO 14971 (Lääkinnällisten laitteiden riskienhallinta) vaatimusten toteutuminen tuotekehityksessä. Auditoinnin aikana tuli selkeästi esille, että Tietämyskannan kliininen arviointi sekä sisällön tuottaminen on toteutettu erinomaisesti hyödyntäen sekä yrityksen omaa kliinistä osaamista että hyviä kliinisiä verkostoja.