Ajankohtaiset

Räjähditkö taas? Tunnesäätelyä voi oppia itse

Tunteet ovat ihmiselle elinehto, mutta joskus voimakkaan tunteen vallassa saattaa tulla sanoneeksi tai tehneeksi harkitsemattomia, itseä tai muita vahingoittavia asioita. Uutuuskirja esittelee, kuinka jokainen voi itse oppia tunteiden ja käyttäytymisen säätelytaitoja dialektisen käyttäytymisterapian avulla.  Keskeistä on soveltaa vastoinkäymisten ja ongelmien edessä kolmea toimintatapaa: tilanteen kohtaamista ja hyväksymistä, huomion suuntaamista muualle sekä ongelman ratkaisemista. Ketjuanalyysi auttaa tunnistamaan tunnereaktioita laukaisevia tekijöitä, joihin puuttumalla voidaan estää tilanteen kriisiytyminen.

Kustannus Oy Duodecimin Viisas mieli – opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville -teos on ensimmäinen laaja suomenkielinen opas dialektiseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvasta tunnesäätelyvaikeuksien hoitomenetelmästä. Minna Sadeniemen, Miikka Häkkisen, Maaria Koiviston, Teemu Ryhäsen ja Anna-Liisa Tsokkisen kirjoittama itsehoito-opas on tarkoitettu kaikille tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville sekä heidän omaisilleen. Kirja avulla hoitomenetelmää voi soveltaa itse siinä esitellyn teoreettisen tiedon ja käytännön harjoitteiden avulla. Kirjasta voi löytää hyviä vinkkejä arjen haasteisiin, vaikka mitään suurempia ongelmia ei olisikaan.

Keskeistä hyväksyminen, huomion siirtäminen muualle ja ongelman ratkaiseminen

– Hyvät tunnesäätelytaidot omaava henkilö pystyy vaikeiden asioiden ja tunteiden edessä hyväksymään tilanteen, ottamaan etäisyyttä ja työskentelemään sen eteen, että asiat ja olosuhteet muuttuvat paremmiksi, kertoo kirjan päätoimittaja, psykiatrian erikoislääkäri Minna Sadeniemi.

Olennaista on työskennellä kaikkien kolmen toimintatavan mukaisesti. Ongelmien käsittely vaikeutuu, mikäli jättää jonkun osa-alueen asian käsittelyssä väliin.

­– Kaikki lähtee hyväksymisestä. Vaikeat asiat saattavat tunkeutua mieleen sitä sitkeämmin, mitä enemmän niitä yrittää työntää pois. Se on psyykkisesti kuormittavaa. Vaikeidenkin asioiden keskellä ihmisen kannattaa kuitenkin myös huolehtia itsestään ja tehdä asioita, jotka tuottavat mielihyvää. Tavallisen arjen pyörittäminen, kuten lasten hoitaminen ja ruoanlaitto, voivat toimia tekijöinä, jotka auttavat siirtämään huomiota myös muualle. Vaikka elämäntilanne olisi uuvuttava, työskentely ongelmien ratkaisemisen ja tilanteen muuttumisen eteen on tärkeää, jotta jatkossa elämä ei olisi niin raskasta, Sadeniemi jatkaa.

Ketjuanalyysi paljastaa tunnereaktioita laukaisevia tekijöitä

Tunnereaktio syntyy ja etenee usein niin nopeasti, ettei sen aikana ehdi ymmärtää tapahtumankulkua. Ketjuanalyysin avulla voi pureutua yksittäiseen tilanteeseen ja tunnistaa niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat tilanteen etenemiseen. Ketjun tarkka selvittäminen on olennaista tunnesäätelytaitojen hyödyntämisessä.

– Tarkoituksena on löytää ketjussa kohtia, joissa taitoja käyttämällä voi muuttaa tapahtumaketjun suuntaa ja estää tilanteen ajautumisen kriisiin tai vahingolliseen käyttäytymiseen. Joskus tämä edellyttää muutoksia elämäntavoissa, kuten riittävästä nukkumisesta ja terveellisestä ruokailusta huolehtimista. Usein tarvitaan myös taitoa pysähtyä alkuperäisen tunteen, esim. pettymyksen äärelle, ja myötätuntoista suhtautumista itseen. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan, jotta osaa toimia vaikeissakin tilanteissa omien arvojen mukaisella tavalla, sanoo Sadeniemi.

Tunteita tarvitaan, mutta niiden ei tarvitse hallita käyttäytymistä

Evoluution myötä kehittyneet tunteet ovat välttämättömiä lajin selviytymisen kannalta. Miellyttävät tunteet motivoivat lisäämään toimintaa, joka niitä aiheuttaa, ja vastaavasti epämiellyttävät tunteet opettavat vähentämään niitä aiheuttavaa käyttäytymistä. Monet tunteet laukaisevat nopean tunnereaktion. Monissa tilanteissa se on olennaista selviämisen kannalta, esimerkiksi inhon tunne estää meitä syömästä mätää omenaa. Yksi tärkeimmistä sosiaalista tunteista on häpeä, joka pitää toisaalta yhteisön koossa ja auttaa yksilöä käyttäytymään normien mukaisesti.

Jos ihmisellä on vaikeuksia tulla toimeen tunteidensa kanssa, hän käyttäytyy usein ongelmallisella tavalla. Esimerkiksi jatkuva vihaisuus, päihteiden liikakäyttö tai itsen vahingoittaminen ovat usein pyrkimyksiä päästä eroon kestämättömistä tunnetiloista. Voimakkaidenkin tunteiden kanssa voi kuitenkin oppia tulemaan toimeen.

– Tunnesäätely- ja vuorovaikutustaitoja jokaisen on mahdollista oppia silloinkin, kun lähtökohdat ovat vaikeat. Tavoitteena ei ole päästä vaikeista tunteista eroon, vaan oppia säätelemään niitä ja elämään niiden kanssa. Tähän dialektinen käyttäytymisterapia tarjoaa konkreettisia keinoja, Sadeniemi kertoo.

Kirjan tekijät:
Minna Sadeniemi on psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti (perheterapia).
Miikka Häkkinen on psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia).
Maaria Koivisto on psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti (kognitiivinen terapia).
Teemu Ryhänen on kouluttajapsykoterapeutti (vet, kognitiivinen käyttäytymisterapia) ja käyttäytymisanalyytikko.
Anna-Liisa Tsokkinen on psykoterapeutti (yet, kognitiivinen käyttäytymisterapia).


Viisas mieli – opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville
Minna Sadeniemi, Miikka Häkkinen, Maaria Koivisto, Teemu Ryhänen, Anna-Liisa Tsokkinen
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2019
978-951-656-082-6 (kirja)
978-951-656-779-5(e-kirja)

 

Tutustu kirjaan tarkemmin verkkokaupassa!