Ajankohtaiset

Uudet turvallisen lääkehoidon koulutukset Oppiportissa

Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle -koulutuskokonaisuus on laajentunut kolmella uutuuskurssilla. Verkkokurssit on suunnattu erityisesti perus- ja lähihoitajille. Ne soveltuvat myös sairaanhoitajille ja muille lääkehoitoa toteuttaville hoitotyön ammattilaisille. Kurssit on tuottanut Lääketietokeskus Oy.

PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet hidastavat tai kiihdyttävät keskushermoston toimintaa. Tällä kurssilla opiskellaan niiden turvallista käyttöä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Kurssin kävijä osaa myös toimia oikein näihin lääkkeisiin liittyvissä vaara- ja haittatilanteissa, kuten väärinkäyttöepäilyssä tai yliannostuksen yhteydessä.

Tunnetko riskilääkkeet? -kurssilla käsitellään perusterveydenhuollon, kotihoidon ja pitkäaikaishoidon yleisimpiä riskilääkkeitä hoitajien työn kannalta. Videot opastavat toimimaan nopeasti ja oikein sekä parantamaan potilasturvallisuutta.

Iäkkään kivun hoito -kurssilla kerrataan kivun eri tyypit, kipulääkkeet ja kivun lääkkeettömät hoitomuodot vanhuspotilaiden hoidossa.

Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle koostuu seuraavista verkkokursseista:

  • Turvallinen lääkehoito hoitotyössä
  • Kotihoidon lääkitysturvallisuus
  • Lääkehaitta — miten toimin?
  • Iäkkään monilääkitys
  • Lääkehoidon seuranta
  • IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa
  • Iäkkään kivunhoito
  • Tunnetko riskilääkkeet?
  • PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet

Siirry koulutuskokonaisuuteen Oppiportissa »