Ajankohtaiset

Uusia ominaisuuksia Duodecimin lääketietokannassa

Duodecimin lääketietokantaan on tuotu neljä uutta ominaisuutta, jotka helpottavat lääketietokantojen käyttöä.

Lääketietokantojen asiantuntijalääkäri Kristiina Airola taustoittaa muutostarpeita:

”Lääketietokantoihin tehtiin parannuksia asiakaspalautteen perusteella. Tietokannan tavoitteena on tarjota kaikki lääkkeen määräämiseen tarvittava tieto kompaktisti saataville. Nyt tehdyillä muutoksilla parannetaan olennaisten asioiden näkyvyyttä, tarjotaan lisätietoa lääkkeen saatavuudesta ja korvattavuudesta, ja pyritään lisäämään lääkitysturvallisuutta. Muutokset eivät edellytä uusien toimintojen opiskelua koska ne linkkautuvat suoraan olemassa oleviin ominaisuuksiin.”

1.    Lääkevalmisteen käyttöaiheet avaussivulle

Lääketietokannan valmistekohtaisella avaussivulla on tiivistetysti olennaiset tiedot lääkkeen määrääjälle. Se on jo aiemmin sisältänyt muun muassa lääkevalmisteen nimen, vaikuttavan aineen ja sen määrän sekä annostuksen. Sivulle on nyt lisätty myös valmisteen käyttöaiheet. Jotta näkymä säilyy tiiviinä, tämä kohta sisältää enintään 10 tekstiriviä. Mikäli käyttöaiheita koskeva teksti on tätä pidempi, sivulla näkyy ”Lue lisää” -alasvetovalikko. Käyttöaiheet löytyvät myös valmisteyhteenvedosta, johon on linkki aloitussivun yläreunassa.

2.      Reseptimerkinnän perusteella korvattavat lääkevalmisteet

Kela myöntää eräille lääkevalmisteille korvauksen reseptimerkinnän perusteella. Valmisteita on tällä hetkellä 19 ja ne ovat pääosin uusia antikoagulantteja. Kelan korvausta varten lääkkeen määrääjän on kirjattava vaadittava erillisselvitys lääkemääräykseen. Jos reseptimerkintään liittyy päivämäärä (reseptimerkintä + pvm), se tulee täydentää.

Lääketietokannan valmistekohtaisen avaussivun yläreunassa on linkki ”Korvattavuus”, jossa on lueteltu Kela-korvattavuuden perusteet. Mikäli kyseiselle valmisteelle on myönnetty korvaus reseptimerkinnän perusteella, tästä kohdasta löytyy nyt tarvittava merkintä (esim. Syvä laskimotukos / Keuhkoembolia (6 kk), Rytminsiirto (3kk), Tekonivelleikkaus (2 kk) + pvm). Teksti on samalla linkki Kelan sivulle, jossa asiasta on tarkempi kuvaus (https://www.kela.fi/reseptimerkinnat).

3.    Poistumassa oleva lääke näkyvämmin esille

Poistumassa oleva lääke on jo aiemmin koodattu P-ikonilla avaussivun infolaatikossa. P-ikonin näkyvyyttä on parannettu muuttamalla sen tausta harmaaksi ja vahvistamalla kirjainta. Lisäksi infolaatikon alla näkyy muistute siitä, että pakkaus on poistumassa kaupasta.

4.    Fimean Lääke75+ osaksi Duodecim lääketietokantaa

Fimean Lääke75+ on lisätty Duodecim lääketietokannan Vanhus ja lääke -sovellukseen (katso uutinen). Tietokanta sisältää lyhyet kuvaukset vaikutuksista, annostelusta sekä tyypillisimmistä haitta- ja yhteisvaikutuksista yli 75-vuotiaiden lääkehoidossa.


Kristiina Airola asiantuntijalääkäriksi Duodecim lääketietokantoihin

Duodecimin Lääketietokantojen asiantuntijalääkärinä on marraskuussa 2018 aloittanut LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Kristiina Airola. Hän on väitellyt v. 1997 ihosyöpien leviämismekanismeista. Kiinnostus lääkkeisiin ja lääkealalla tapahtuvaan kehitykseen syntyi erikoistumisen ohessa HUS:n Iho- ja Allergiasairaalassa, ja sen jälkeen Kristiina työskenteli pitkään ylilääkärinä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa.

LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Kristiina Airola


Siirry Duodecim lääketietokantaan » (palvelu on maksullinen)