Koulutuskalenteri ja Taitoni.fi-palvelu osaksi Duodecimin toimintaa

Lääkärien sähköinen koulutuskalenteri ja Taitoni.fi siirtyvät kevään aikana Pro Medicolta Lääkäriseura Duodecimille. Näiden työvälineiden toiminta jatkuu nykyisellään ja keskeytyksettä.  Pro Medicon toiminta päättyy vuonna 2019.

Taitoni.fi on Pro Medicon kehittämä mobiiliportfolio ja se on mainittu Suomen maaraportissa EU-komissiolle ratkaisuna lääkärien jatkuvan ammatillisen kehittymisen seuraamiseksi. Pro Medicon tuottamassa Lääkärien koulutuskalenterissa ilmoitetaan 600-700 lääkärien koulutustapahtumasta vuosittain.

Pro Medico eli Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry.  perustettiin vuonna 2007 Finska Läkaresällskapetin, Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton toimesta. Pro Medicon tehtäviksi määriteltiin lääkärien täydennyskoulutuksen laadun kehittäminen sekä  ammatillisen kehittymisen tuki. Yhdistys on  tuonut osaamisperustaisen jatkuvan ammatillisen kehittymisen periaatteet Suomeen, ja kehittänyt työvälineitä täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja arviointiin. Pro Medicon vuosikokous 11.12.2018 päätti lopettaa yhdistyksen toiminnan vuoden 2019 aikana.

Kiitämme kaikkia Pro Medicon työhön osallistuneita. Täydennyskoulutuksen laadun kehittäminen jatkuu edelleen uudelleenjärjestymisen myötä.

Taitoni.fi