Ajankohtaiset

Diabeteksen uutuuskurssit nyt Oppiportissa

Tyypin 2 diabeteksen syyt, ehkäisy ja komplikaatiot sekä lääkehoito ovat kurssien aiheina.

Oppiportissa on julkaistu laaja diabetesaiheinen koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille.

Tyypin 2 diabeteksen syyt, ehkäisy ja komplikaatiot -verkkokurssi perehdyttää tyypin 2 diabeteksen erityispiirteisiin, syntymekanismeihin ja esiintyvyyteen. Kurssilla käsitellään elintapojen ehkäisevää merkitystä ja perehdytään keinoihin, joilla lisäsairauksia voidaan tunnistaa. Lisäksi esitellään strukturoitu diabetesvastaanoton rakenne ja hoitajan rooli potilaan ohjaamisessa.

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito -verkkokurssilla tutustaan tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettäviin lääkkeisiin ja niiden vaikutusmekanismeihin. Kurssi päättyy lääkehoitopeliin, jonka avulla voi oivalluttavasti ja hauskasti testata omaa osaamistaan.

Koulutusten asiantuntijoina ovat toimineet Leo Niskanen ja Timo Valle.

Uudistettu Diabetes-oppikirja ilmestyy Oppiportissa tammikuussa 2019.

Tutustu kursseihin »