Ajankohtaiset

Valtimotautien kokonaisriski arvioitava ennen lipidilääkityksen aloitusta

Korkean LDL-kolesterolin hoitoon ei tule aloittaa lipidilääkitystä ilman valtimotautien kokonaisriskin arviota, todetaan uudessa Vältä viisaasti -suosituksessa. Vältä viisaasti -suositus perustuu juuri päivitettyyn dyslipidemioiden Käypä hoito -suositukseen.

Dyslipidemioiden hoidon tavoitteena on ehkäistä valtimotautia ja siitä johtuvia sydän- ja aivoinfarkteja. Hoidon tärkein peruste on arvio suurentuneesta valtimotautien kokonaisriskistä.

Dyslipidemioiden hoitoon kuuluu aina elämäntapahoito. Lääkehoito tulee kyseeseen, jos valtimotautien kokonaisriski on suuri eikä elämäntapamuutoksilla (ravitsemus ja liikunta) saavuteta LDL-kolesterolin hoitotavoitteita 3–6 kuukauden kuluessa.

Potilaan riski sairastua valtimotautiin tulee aina arvioida ennen lipidilääkityksen aloitusta. Lipidilääkityksen aloittaminen pelkästään lievästi poikkeavien lipidiarvojen perusteella saattaa johtaa pieniriskisten henkilöiden ylihoitoon. Toisaalta suuressa sairastumisvaarassa olevat saattavat hyötyä lipidilääkityksestä, vaikka heidän lipidiarvonsa olisivat terveelle väestölle tarkoitettujen suositusten mukaiset, Vältä viisaasti -suosituksessa muistutetaan.

Valtimotautien kokonaisriskin arvio tehdään terveille henkilöille käyttäen FINRISKI-työkalua. Jos henkilöllä on jo diagnosoitu valtimotauti, perinnöllinen lipidihäiriö, diabetes tai munuaisten krooninen vajaatoiminta, hänen kokonaisriskinsä on aina suurentunut eikä FINRISKI-laskuria tarvita. Näissä tapauksissa kokonaisriskin arviointiin voi käyttää Käypä hoito -suositukseen liittyvää interaktiivista kaaviota.

Suuriannoksinen statiini ja lihasoireet

Toinen uusi Vältä viisaasti -suositus ottaa kantaa suuriannoksisen statiinin käyttöön. Sen mukaan suuriannoksista simvastatiinia (80 mg/vrk) ei tule käyttää, koska se voi altistaa lihasoireille. Jos tehokkaampi lipidilääkitys kuin 40 mg:n simvastatiini katsotaan tarpeelliseksi, on turvallisempaa käyttää atorvastatiinia tai rosuvastatiinia tai enintään 40 mg:n simvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmää, todetaan Vältä viisasti -suosituksessa.

Lue lisää Vältä viisaasti -suosituksesta.

Tutustu myös Käypä hoito -suositukseen Dyslipidemiat.

Vältä viisaasti -suositusten tavoitteena on ohjata luopumaan vaikuttamattomista ja vanhentuneista terveydenhuollon menetelmistä. Suositukset perustuvat kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin. Lisätietoa ja tähän mennessä julkaistut Vältä viisaasti -suositukset löydät Käyvän hoidon sivuilta.