Onnistu monikulttuurisessa potilastyössä!

Onko lääkärin mahdollista onnistua monikulttuurisessa potilastyössä? Pitäisikö olla samanaikaisesti tulkki ja antropologi, psykologi ja sotahistorioitsija? Katso vinkkivideomme kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen.

Duodecimin viestintävaliokunta järjesti marraskuussa 2016 seminaarin Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen lääkärin työssä. Seminaarin tavoitteena oli etsiä keinoja, joilla Duodecim voi tukea lääkäreitä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa.

On hyvä tiedostaa kulttuurierot, mutta niiden merkitystä ei tulisi yliarvioida. Monikulttuurisessa potilastyössä on kyse ennen kaikkea tavallisten ihmisten kohtaamisesta molemmille uudenlaisessa tilanteessa, todettiin seminaarissa. Potilaslähtöisyydellä, aidolla uteliaisuudella ja empatialla pääsee pitkälle kulttuurista riippumatta.

Vinkkivideo Onnistu monikulttuurisessa potilastyössä on laadittu seuraavien seminaarin esitysten pohjalta:

  • terveyskeskuslääkäri (tkl), psykoterapeutti Valentina Oroza: Mitä kulttuurinen kompetenssi voisi tarkoittaa – kulttuurierojen tunnistamisesta yhteisen ymmärryksen rakentamiseen potilastyössä
  • FM, tohtorikoulutettava Jenny Paananen: Työkaluja monikulttuuriseen lääkäri-potilas -vuorovaikutukseen
  • VTM, sosiaali- ja kulttuuriantropologi Lea Pakkanen: Empatia, uteliaisuus ja kunnioitus – kulttuurisen kohtaamisen tärkeimmät työkalut

Tukea ja koulutusta monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa

Duodecim tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille koulutuksia, oppimateriaaleja ja muita julkaisuja monikulttuuristen kohtaamisten edistämiseksi.

Oppiportti: Terveydenhuollon suomea

Terveydenhuollon suomea on viiden verkkokurssin koulutuskokonaisuus muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville lääkäreille, jotka haluavat syventää ja parantaa suomen kielen osaamistaan.

Global Health -verkkokurssit

Global Health -verkkokursseilla opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä eri maiden sosiaaliturva- ja terveydenhuoltojärjestelmiin sekä terveyden ja sen edellytysten globaaliin jakautumiseen.

Oppikirjat

Antti Pakaslahden ja Matti Huttusen toimittama Kulttuurit ja lääketiede on ensimmäinen suomenkielinen kulttuurin merkitystä potilastyössä monipuolisesti käsittelevä oppikirja.

Potilaan tutkiminen -kirjan viidennessä uudistetussa painokseen on liitetty luku maahanmuuttajien kohtaamisesta vastaanotolla.

Artikkelit

LL Aisha Bah ehdottaa Duodecim-lehden kolumnissaan Café au lait ja nollatoleranssi, että työpaikoilla lisättäisiin väkivallan nollatoleranssin rinnalle rasismin nollatoleranssi.

Duodecimin viestintävaliokunnan puheenjohtaja, THL:n asiantuntijalääkäri Otto Helve kirjoittaa Duodecimin blogissa Tavallisia ihmisiä epätavallisissa olosuhteissa lääkärikunnan toimenpiteistä turvapaikanhakijoiden ja paperittomien terveydenhuollon edistämiseksi.

Mulki Mölsä ja Marja Tiilikainen kuvaavat kulttuurisen tiedon merkityksestä potilastyössä Duodecim-lehden teemanumerossa.

Duodecim myönsi kesällä 2016 kaikille Suomessa turvapaikkapäätöstä odottaville lääkäreille vuodeksi maksuttoman käyttöoikeuden Ebmg-tietokantaan (englanninkielinen Lääkärin käsikirja). Katso uutinen Facebook-sivuiltamme.