Ehdota Äyräpään luennon pitäjää ja ReijoWaaran palkinnon saajaa 4.9. mennessä

Duodecim myöntää vuosittain maamme arvostetuimmat lääketieteelliset tunnustuspalkinnot, Matti Äyräpään palkinnon menestyksellisestä tutkimustyöstä ja Konrad ReijoWaaran palkinnon ansioista käytännön lääkärin työssä. Palkinnon saajia voivat ehdottaa Duodecim-seuran jäsenet.

Matti Äyräpään luento pidetään joka vuosi Lääkäripäivät -tapahtuman avajaisissa tammikuussa. Luennon pitäjäksi valitaan menestyksellistä tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Luennon pitäjälle Suomalainen Lääkäriseura Duodecim antaa tunnustusapurahan (20 000 euroa) ja luento julkaistaan Aikakauskirja Duodecimissa.

Konrad ReijoWaaran palkinto (20 000 euroa) jaetaan joka vuosi seuran vuosipäivänä ensisijaisesti käytännön lääkärin työstä. Palkinnon saajalta edellytetään, että hän on sekä potilaiden että kollegojen arvostama ja että hänen työtään leimaavat korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys. Palkinnon saajalta ei edellytetä akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä. Sen sijaan uusien ideoiden tai menetelmien kehittäminen ja soveltaminen sekä työn kriittinen arviointi on suotavaa.

Perustellut ehdotukset on jätettävä 4.9.2015 mennessä seuran toimistoon,

PL 713 (Kalevankatu 11 A), 00101 Helsinki.

Tiedusteluihin vastaa Tiina Virasjoki puh. (09) 6188 5262, sähköposti tiina.virasjoki@duodecim.fi

Lisätietoja palkinnoista ja ehdotuksen tekemisestä >>