Koulun terveyskirjasto

Koulun terveyskirjasto tukee nuorten terveys- ja elämäntaitojen oppimista. Lähtökohtana on avoin ja nuorta arvostava kohtaaminen eri aiheiden tiimoilta. Sisältö tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutusta yli oppiainerajojen ja se on tarkoitettu 13 – 19-vuotiaiden nuorten kanssa käytettäväksi. Koulun terveyskirjaston sisältö julkaistaan Terveyskirjaston Nuoret -osiossa.

Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulun terveyskirjaston sisällöt tukevat uuden opetussuunnitelman arvoperustaa ja oppimiskäsitystä ja niitä soveltamalla oppilas toimii itse aktiivisena pohtijana yhdessä muiden kanssa. Materiaali auttaa käsittelemään haastaviakin teemoja jokaista kunnioittaen, oppilas ja opettaja yhdessä pohtien.

Palvelussa käsiteltäviä teemoja ovat mm.

  • arvostava kohtaaminen
  • luonteenvahvuudet
  • seksuaalisuus
  • terveystottumukset
  • ensiaputaidot.

Duodecim ja Koulun terveyskirjasto tukevat Gutsy Go -hanketta, jonka tavoitteena on kouluttaa nuorista rauhantekijöitä valjastamalla heidät  muutosagenteiksi lähiympäristössään. Rauhantekojen myötä he synnyttävät ympäristössään luottamusta, innostusta, yhteenkuuluvuutta ja toimintaa yli raja-aitojen. Duodecim on mukana tutkimassa luonteenvahvuuksien vaikutuksia kyynisyyden vähentämisessä Gutsy Go -menetelmällä. Lue lisää nuorten Gutsy Go-rauhanteoista.

Siirry Terveyskirjaston Nuoret -osioon