Tuotteet ja palvelut

Koulun terveyskirjasto

Siirry palveluun
Koulun terveyskirjasto tukee nuorten terveys- ja elämäntaitojen oppimista. Lähtökohtana on avoin ja nuorta arvostava kohtaaminen eri aiheiden tiimoilta. Sisältö tukee monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutusta yli oppiainerajojen ja se on tarkoitettu 13 – 19-vuotiaiden nuorten kanssa käytettäväksi.

Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulun terveyskirjaston sisällöt tukevat uuden opetussuunnitelman arvoperustaa ja oppimiskäsitystä ja niitä soveltamalla oppilas toimii itse aktiivisena pohtijana yhdessä muiden kanssa. Materiaali auttaa käsittelemään haastaviakin teemoja jokaista kunnioittaen, oppilas ja opettaja yhdessä pohtien.

Palvelussa käsiteltäviä teemoja ovat mm.

  • arvostava kohtaaminen
  • luonteenvahvuudet
  • seksuaalisuus
  • terveystottumukset
  • ensiaputaidot.

Palvelu on avattu Suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä vapaaseen käyttöön lukuvuosiksi 2017 – 2020.

Koulun terveyskirjastoa julkaisee Kustannus Oy Duodecim.