Cochrane Finland

 
Cochrane Finlandin toiminnan keskiössä ovat tärkeistä terveydenhuollon aiheista järjestelmällisesti laaditut Cochrane-katsaukset, joiden tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa terveyshuollon päätöksentekoa. Katsausten sisältämää tietoa välitetään tiivistämällä sitä helposti omaksuttavaan ja työhön sovellettavaan muotoon.

Cochrane-yhteistyötä tekee kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa, päivittää ja välittää näyttöön perustuvaa ja tiivistettyä tietoa terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta. Suomessa Cochrane-katsauksia hyödynnetään kliinisen ja terveyspoliittisen päätöksenteon tukena. Hoitosuositusten ja menetelmien arviointiraporttien laatijat käyttävät yleisesti Cochrane-katsauksia lähdeaineistonaan. Suomen Cochrane-osasto, Cochrane Finland, on osa yli 130 maassa tehtävää Cochrane-yhteistyötä. 

Cochrane Finlandin yhteystiedot »
Cochrane Finlandin sivut »
Cochrane-verkosto » (englanniksi)
Pohjoismainen Cochrane-keskus » (englanniksi)
Cochrane-kollokvion verkkosivut » (englanniksi)