Neurologi Anna Maija Saukkoselle Konrad ReijoWaaran palkinto

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi neurologi, apulaisylilääkäri Anna Maija Saukkoselle lääketieteen merkittävimpiin suomalaisiin tunnustuksiin kuuluvan Konrad ReijoWaaran palkinnon. Saukkonen tunnetaan erinomaisena diagnostikkona, joka pohjaa ammattitaitonsa vahvaan potilas-lääkäri-suhteeseen ja vankkaan tieteelliseen perustaan. Opettajana hän on esikuva nuoremmille kollegoilleen. Apulaisylilääkärinä hän on kehittänyt merkittävällä tavalla neurologisten sairauksien hoitoa Pohjois-Karjalassa.

Konrad ReijoWaaran palkinto myönnettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 140. vuosipäivän symposiumissa 19.11.2021.

Anna Maija Saukkonen valmistui Kuopion yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1985 ja neurologian erikoislääkäriksi vuonna 1992. Valmistumisen jälkeen hän toimi pari vuotta apulaisopettajana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Vuonna 1994 hän siirtyi Pohjois-Karjalan keskussairaalan neurologian klinikkaan, jossa hän on työskennellyt koko uransa ajan ensin erikoislääkärinä ja vuodesta 2005 lähtien apulaisylilääkärinä.

Neurologian laaja-alainen osaaja

Saukkosen erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat epilepsia, lihastaudit, Parkinsonin tauti, dystonia, muistisairaudet sekä neurologian ja psykiatrian rajapintaan liittyvät ilmiöt. Saukkosen osaaminen kuitenkin käsittää neurologian tätä laaja-alaisemmin, sillä hän on hyvin aktiivinen erikoisalansa kehityksen seuraaja. Hän osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin kaikilla keskussairaalatyön kannalta relevanteilla aihealueilla, lukee alan kirjallisuutta ja seuraa perustutkimuksen kehitystä.

”Oman urani aikana neurologian alalla on tapahtunut paljon kehitystä diagnostiikassa ja hoidossa. Se tekee tästä työstä oikein herkun. Esimerkiksi 80–90-luvuilla tullut magneettikuvaus oli käänteentekevä muutos, joka vähensi tarvetta potilaiden invasiivisiin tutkimuksiin. MS-taudin hoito, aivoinfarktien akuuttihoito ja epilepsian lääkehoito ovat mullistuneet vuosikymmenien aikana. Palliatiivinen hoito on tuonut paljon uutta ja hyvää neurologisten potilaiden loppuvaiheen hoitoon”, Saukkonen kertoo.

Vahva kliininen osaaminen yhdistettynä syvälliseen käsityksen hermoston toiminnan ja sen häiriöiden perusteista sekä diagnostiikan ja hoidon mahdollisuuksista näkyy Saukkosen potilaiden hyvänä hoitona sekä kollegoiden taitavana konsultoimisena. Kliininen tarkkasilmäisyys on johtanut mm. LOSMON-taudin (Late Onset Spinal Motor Neuropathy) löytämiseen ja geno-fenotyypin tarkentumisen TAYS:n Lihastautikeskuksen tutkijoiden kanssa. Hänen osaamisensa tunnistetaan omassa klinikassa, sairaalassa ja koko alueen perusterveydenhuollossa. Saukkonen on toiminut pitkäaikaisena neurologijäsenenä sairaalan kiputyöryhmässä ja neuropsykiatrisessa työryhmässä.

Potilas-lääkärisuhteen vaalija ja kehittäjä

Saukkonen painottaa potilas-lääkäri-suhteen vaalimista ja kehittämistä kaikessa työssään.  

”Parasta työssäni on kliininen potilastyö ja aivan parasta pitkät potilassuhteet. Toimivan hoitosuhteen perustana on se, että voi käyttää omaa persoonaa ja kuulostella rauhassa, kuka toisella puolella on. Hyvässä potilas-lääkärisuhteessa on kunnioitusta molemmin puolin. On tärkeää, että potilas voi vaikeissa tilanteissa sanoa suoraan tuntemuksensa. Välillä lääkärille sattuu virheitä ja silloin lääkäri voi pyytää anteeksi. Kun sen tekee vilpittömästi, potilas kyllä ymmärtää”, Saukkonen sanoo.

Saukkonen osallistuu aktiivisesti potilasjärjestöjen toimintaan Pohjois-Karjalan alueella. Hän on suosittu ja ahkera luennoitsija ja toiminut myös potilasjärjestöjen luottamustehtävissä., mm. Pohjois-Karjalan Muisti ry:n hallituksessa.

Hoidon saatavuuden ja sujuvuuden kehittäjä maakunnassa

Saukkonen opettaa työssään nuorempia kollegoitaan ja on monelle heistä esikuva. Klinikan opetusvastuu on hänelle tärkeä asia, ja hän on hankkinut täydennyskoulutusta lääkärikouluttajana.

Kliinikon ja opettajan roolien lisäksi Saukkonen tekee apulaisylilääkärinä tuloksellista hallinnollista työtä. Siinä hänen päämääränään on aina potilaan etu ja klinikan tehokkaan toiminnan turvaaminen ja kehittäminen. Hän vastaa klinikan polikliinisesta toiminnasta ja hän on innovoinut ja vastannut klinikan etävastaanottojen aloittamisesta ja laajentamisesta alueen terveyskeskuksissa. Näistä vastaanotoista hän on pitänyt itse huomattavan osan sekä tukenut ja kouluttanut yleislääkärikollegoita näissä toimipisteissä. Saukkosen käynnistämänä klinikalla vierailee säännöllisesti konsultteina eri yliopistosairaaloista epileptologi, lihastautispesialisti, neuroimmunologi, liikehäiriöasiantuntija ja perinnöllisyyslääkäri. Tämä mahdollistaa alueen potilaille erityisosaajien palvelua kotipaikkakunnalla. Vierailuilla on myös tärkeä opetuksellinen anti. Saukkonen on käynnistänyt lisäksi poliklinikan hoitajien vastaanottotoiminnan, joka mahdollistaa MS-tautia, Parkinsonin tautia ja epilepsiaa sairastavien potilaiden sujuvan ja kokonaisvaltaisen hoitamisen.

Saukkonen on arvostettu ja pidetty niin neurologien kuin potilaidenkin keskuudessa. Merkkinä tästä hänelle myönnettiin vuonna 2018 Suomen Neurologisen yhdistyksen Vuoden neurologi -palkinto.

Konrad ReijoWaaran palkinto myönnetään ensisijaisesti ahkeralle ja taitavalle kenttätyössä toimivalle lääkärille. Palkinnon saaja on potilaiden ja kollegojen arvostama, ja hänen työtään leimaavat korkea ammattitaito, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Palkinto jaetaan vuosittain seuran vuosipäivänä.

Kuva: Antti Pitkäjärvi