Tiedolla johtamista ja potilaan parempaa hoitoa

Juhlavuotta viettävä Duodecim on keskeisessä roolissa suomalaisen terveydenhuollon digitalisaatiossa.

Perinteisten oppikirjojen ja laajassa käytössä olevien sähköisten portaalien lisäksi Duodecim tuottaa terveydenhuoltoon innovatiivisia digitaalisia palveluita, joiden arvolupauksina ovat mm. parantunut potilasturvallisuus, terveyshyödyn tuottaminen, ja käytettävissä olevien resurssien parempi kohdentaminen.

Edellä mainitut lupaukset eivät ole tyyliteltyjen powerpointien tyhjiä iskulauseita, vaan Duodecimin tuottamat palvelut ovat jo osana tuhansien terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työnkulkua.

Nostan tämän blogitekstin keskiöön Kustannus Oy Duodecimin Integroidut palvelut -yksikössä kehitettävän Terveyshyötyarvion, jolla on merkittävää potentiaalia kasvaa kansallisen tason työkaluksi tietojohtamisen ja potilastyön tueksi.

Terveyshyötyarvio on perusta vaikuttavuusperusteiselle terveydenhuollolle

Duodecim Terveyshyötyarvio on digitaalinen palvelu, jonka tavoitteena on edistää väestön terveyttä sekä optimoida potilaiden saama hoito. Palvelua voidaan hyödyntää sekä tietojohtamisen että potilastyön työkaluna.

Palvelun avulla voidaan löytää potilaita, joiden hoito ei ole suositusten mukainen tai joiden hoidon turvallisuutta voitaisiin parantaa. Palvelun avulla voidaan myös seurata hoidon laatua.

Tietojohtamisen tarpeisiin potilasjoukkoa tarkastellaan massoina erilaisten ryhmien, tunnuslukujen ja aikasarjojen valossa. Potilastyössä ammattilainen voi tarkastella omaa vastuuväestöään. Yksittäisten potilaiden tietojen käsittely tapahtuu aina potilastietojärjestelmässä.

Terveyshyötyarvio hyödyntää Duodecim Päätöksentuki (EBMEDS) -palvelun satoja näyttöön perustuvia päättelysääntöjä. Päättelysäännöissä on kiinnitetty erityistä huomiota lääkehoitoon ja sen turvalliseen toteutukseen. Sääntöjen avulla Terveyshyötyarvio pystyy myös poimimaan potilasjoukosta henkilöt, joiden poikkeavaa mittaustulosta ei ole huomioitu tai tulosta ei ole kontrolloitu. Nämä esimerkit läpivalaisevat miten potilasturvallisuutta voidaan konkreettisesti parantaa.

Terveyshyötyarvion avulla terveyspalveluita voidaan kohdentaa yksilöllisten hyötyjen ja riskien perusteella niille henkilöille, jotka hyötyvät eniten ehkäisevistä ja hoitavista toimenpiteistä. Palveluiden priorisoinnin ja kohdentamisen täytyy tapahtua oikeudenmukaisesti ja eettisesti. Terveyshyötyarvion avulla ei tehdä automaattisia hoitopäätöksiä eikä ketään suljeta hoidon ulkopuolelle.

Datan saatavuus ja laatu haasteena

Eri järjestelmistä saatavilla olevan datan hajanaisuus, siiloutuneisuus ja puutteellisuus luovat hidastetöyssyjä datan täysimääräiseen hyödyntämiseen. Myös tärkeät tietosuojakysymykset ja lainsäädäntö tuovat osaltaan lisähaastetta datan saatavuuteen ja käsittelyyn.

Markkinoilla on jo ratkaisuja datan yhdistelyyn ja normalisointiin, mutta erityisesti tarvitaan kansallista tahtotilaa mahdollistaa ja avata datavarantoja luotettaville terveydenhuollon toimijoille. Muodostettavat hyvinvointialueet ja mahdolliset tietoaltaat ovat tässä keskeisessä asemassa.


Terveyshyötyarvion kehittämisessä kiteytyvät vetreän 140-vuotiaan Duodecim-seuran arvot: tieteellisyys, eettisyys, luotettavuus, yhteisöllisyys.Terveyshyötyarviota on kehitetty yhteistyössä Helsingin ja Saarikan kanssa. Sitra on rahoittanut palvelun kehittämistä vv. 2016 – 2018 Laatudatasta vaikuttavuuteen -hankkeessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.