Kärsitkö huonosta itsetunnosta? Uutuuskirja haastaa perinteisen käsityksen itsetunnosta ja auttaa suhtautumaan joustavasti omiin minätarinoihin

Arto Pietikäisen uutuuskirjassa Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC kehotetaan lopettamaan turha ponnistelu hyvän itsetunnon saavuttamiseksi. Kirjassa esitellään moderni käyttäytymisterapeuttinen näkökulma itsetuntoon. Painopiste on itsensä hyväksymisessä ja sen edistämisessä. Kirjassa esitellyt harjoitukset auttavat muuttamaan suhdetta mielen laatimaan kuvaan itsestä. 

– Usein hyvä itsetunto ja sen kehittäminen esitetään avaimena onnellisuuteen. Uusin tutkimus ei kuitenkaan tue tällaista perinteistä näkemystä itsetunnon vahvistamisen hyödyllisyydestä. Tästä syystä tämän kirjan ytimessä ei ole itsetuntohehkutus enkä anna siinä vinkkejä itsetunnon kehittämiseen. Kirjan tärkein tavoite on auttaa lukijaa elämään omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaista elämää vähentämällä rajoittavien minäuskomusten vaikutusvaltaa, sanoo Joustava mieli -kirjasarjan kirjoittaja psykologi Arto Pietikäinen.

Kustannus Oy Duodecimin Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC -kirja pohjautuu käyttäytymisterapian uusimpiin teorioihin ja valottaa, miten psykologisen joustavuuden lisääminen suhteessa minäkäsitykseen voidaan valjastaa palvelemaan hyvää elämänlaatua ja omien arvojen toteutumista. Kirja sisältää 30 harjoitusta, jotka vievät lukijan mielen kuntosalille treenaamaan joustavan suhteen luomista omaan minään, sisäisten uskomusten ja sääntöjen vaikutusvallan vähentämistä ja hyväksyvää näkökulmaa itseen.  

Itsetunnon ydin on itsensä hyväksyminen

Pietikäisen mukaan kaiken keskiössä on itsensä hyväksyminen ja itsemyötätunto. Itsetunnon vahvistamisen sijaan kannattaakin keskittyä myötätuntoisen suhtautumisen kehittämiseen itseä kohtaan. On tärkeää ymmärtää, että epävarmuuden tunteet ja itseä arvostelevat ajatukset kuuluvat ihmisyyteen eivätkä tarkoita, että itsessä olisi jotain vikaa.

Kirja haastaa lukijan tutustumaan niihin tarinoihin, joita hän on itsestään luonut, ja tarkastelemaan niitä uudessa valossa. Minätarinat muodostuvat kokemuksista, muistoista, uskomuksista ja ajatuksista siitä, kuka ja millainen henkilö itse on.

– On tärkeää kyetä erottamaan toisistaan oma itse ja tarinat itsestä vähän samaan tapaan kuin tunnistamme, että maalaus on eri asia kuin kohde, jota se esittää. Näin on mahdollista toimia omien tavoitteidensa mukaisesti, vaikka mielessä pyörisikin epäileviä ja lannistavia ajatuksia. Kun tällaiset ajatukset näkee vain ajatuksina, ei tarvitse ensin tuntea itseluottamusta voidakseen edetä kohti omia tavoitteitaan, Pietikäinen selventää.

Arto Pietikäinen

Psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Arto Pietikäinen työskentelee yksityisvastaanotolla Tampereella. Hänen työotteensa pohjautuu käyttäytymisterapian menetelmiin, joista hän soveltaa etenkin hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT). Yksilötyön lisäksi Pietikäinen kouluttaa alan ammattilaisia käyttämään HOT-menetelmiä ja luennoi psykologisen joustavuuden kehittämisestä. Lisätietoja: www.joustavamieli.com.

Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC
Arto Pietikäinen
1. painos 2021, 296 sivua, nidottu
EAN/tuotenumero 9789523602168
Saatavuus: 20.10.2021 alkaen Duodecimin verkkokaupassa