Harjoittele keuhkokuvien tulkintaa Oppiportin uutuuskursseilla

Keuhkokuvien tulkinta on tärkeä taito lähes jokaiselle lääkärille. Erityisesti päivystyksessä lääkäri joutuu tekemään päätöksiä tilanteissa, joissa röntgenlääkärin lausuntoa ei ole saatavilla. Tällöin systemaattinen keuhkokuvan analyysi edesauttaa löytämään röntgenkuvista potilaan terveydentilan kannalta keskeisen tiedon. Oppiportin Keuhkokuvien tulkinta -verkkokursseilla opitaan keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteita ja harjoitellaan yli sadan potilastapauksen avulla keuhkokuvien tulkintaa käytännössä systemaattisen työskentelyn kautta.

Kurssien jälkeen osaat tunnistaa keskeisimmät keuhkokuvalöydökset hoitopäätöstesi tueksi. Ensimmäisellä kurssilla käydään läpi keuhkokuvien systemaattisen tulkinnan perusteet, jonka jälkeen siirrytään potilastapauksiin. Toisella kurssilla syvennetään taitoja harjoittelemalla keuhkokuvien tulkintaa ensimmäistä osiota haastavampien potilastapausten ja harvinaisempien keuhkokuvalöydösten avulla. 

Koulutukset on suunnattu lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Erityisesti niistä hyötyvät päivystys- ja kiirevastaanotolla työskentelevät ammattilaiset. 

Verkkokurssien asiantuntijoina ovat toimineet radiologian erikoislääkäri, kliinisen radiologian dosentti Petri Sipola ja sisätauteihin erikoistuva lääkäri Iivo Hetemäki

Lisätietoja: oppiportti@duodecim.fi

Siirry uutuuskoulutukseen »


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(at)duodecim.fi.