Suolan käytön vähentäminen tehokkain tapa ehkäistä verenpaineen kohoamista

Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä. Kohonneeseen verenpaineeseen voi vaikuttaa terveellisillä elintavoilla, erityisesti suolan käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota.  

Kohonnut verenpaine lyhentää elinikää. Kun verenpaine nousee, kohoaa riski kuolla sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen. Lisäksi tilanne altistaa eteisvärinälle ja sydämen vajaatoiminnalle.  

Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai näitä korkeampi. Kohonnut verenpaine ei välttämättä oirehdi millään lailla ja se voidaan todeta vain verenpainemittarilla.

Arjen valinnat kuntoon

Kohonneeseen verenpaineeseen voi jokainen pyrkiä vaikuttamaan omilla elintapavalinnoillaan: vähentämällä suolan saantia, runsasta alkoholin käyttöä ja liikapainoa sekä lisäämällä fyysistä aktiivisuutta. Usein kyse on pienistä arjen valinnoista. Välillä kaupassa voi käydä kävellen tai pyöräillen ja sipsinhimoon napsia pähkinöitä. Suolasirotin kannattaa siirtää pöydältä kaappiin, sillä runsaasti saatuna suolan natrium kohottaa verenpainetta.

Maailmanlaajuisesti kohonnut verenpaine on merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä ja aiheuttaa vuosittain yli 10 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Kohonneesta verenpaineesta kärsii noin kaksi miljoonaa suomalaista ja vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla.

Lue lisää kohonneesta verenpaineesta Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksesta (myös ruotsiksi) ja sen potilasversiosta (myös ruotsiksi) sekä Terveyskirjastosta.  

Maailman sydänpäivää vietetään keskiviikkona 29. syyskuuta. Tänä vuonna Sydänliiton teemana on verenpaine.