Tunteet oppimisessa, opettamisessa ja ohjaamisessa

Lääkärikouluttajien kesäkoulussa Rokualla 11.–13.8. käsittelime psykologi Minna Martinin johdolla mielentämistä eli mentalisointia, joka tarkoittaa ihmisen kykyä pohtia sekä omia että toisen ihmisen näkökulmia. Oma mielemme hakee kosketusta toisen kokemuksiin eläytymällä ja kuvittelemalla. Emme kuitenkaan näe maailmaa sellaisena kuin se on, vaan sellaisena kuin sen itse mielennämme. Oma kuvittelumme on lähtökohdiltaan aina epävarma, altis virheille, sillä mielen sisälle ei kuitenkaan nähdä.

Perusturvallisuus ja -luottamus on keskeistä mielenkiinnon ja uteliaisuuden synnylle. Jotta opiskelijan perusluottamus kehittyy, on opettajan osattava tunnistaa perustarpeita ja ilmaista aktiivisesti jokaisen omaa ainutkertaisuutta. Mallinsimme mielentämisen katkoksia omissa opetustilanteissamme ja pohdimme miten niitä voi jatkossa kehittää.

Professori Lauri Nummenmaa on tutkinut kuvantamisella tunteiden ilmenemistä aivoissa ja kehon eri elimissä. Aivoissa opioidireseptorit sijaitsevat samoilla alueilla kuin tunnealueet. Tunteet kohdentuvat eri kulttuureissa kehon eri osiin melko samankaltaisesti. Tunteet säätelevät meitä automaattisesti, ja ns. järki jää helposti toiseksi.

Kun tunnistamme toisen ihmisen tunteita, muodostamme itse kopion niistä. Kielteiset tunteet ovat vaikeita hallita, myönteiset tunteet tekevät elämästä elämisen arvoisia. Toisaalta esimerkiksi oppimisessa on hyötyä myös kielteisistä tunteista, esimerkiksi kateus auttaa meitä tunnistamaan oppimistarpeita.

Apulaisprofessori Hanna Järvenojan mukaan oppimiseen ei enää riitä pelkkä tiedon kanssa työskentely, vaan tarvitaan ottaa huomioon esimerkiksi kompleksit ongelmat, kaikkialla vaikuttava teknologia, epäselvät ja koko ajan muuttuvat ongelmat sekä konfliktit ja motiivit. Tieto ei enää riitä, vaan taito ja tahto ratkaisevat oppimisessa.


Lääkärikouluttajien kesäkoulu 2021 käsitteli tunteita oppimisessa, opettamisessa ja erikoistuvien ohjaamisessa. Seuraava lääkärikouluttajan kesäkoulu järjestetään Rantasalmella elokuussa 2022.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.