Varmista laitehallinnan osaamisesi Oppiportin uutuuskurssilla

Laitehallinta on osa potilasturvallisuutta, työturvallisuutta ja työntekijän oikeusturvaa. Kun lääkinnällisten laitteiden käytön vaatimukset tunnetaan, turvataan myös omaa työympäristöä.​ Laitehallinnan perusteet -verkkokurssilla opetetaan kaikille lääkinnällisiä laitteita käyttäville perusasiat laitehallinnan kokonaisuudesta.

Kurssin tavoitteena on, että käytyäsi kurssin ymmärrät, että laitteiden käyttöön liittyy lain edellyttämiä velvollisuuksia ja oikeuksia. Samalla opit laitehallinnan keskeiset käsitteet ja roolisi ammattimaisena käyttäjänä selkenee.  

Koulutus on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään käyttävät lääkinnällisiä laitteita. 

Kurssin asiantuntijoina ovat toimineet shYAMK, laitehallinta-asiantuntija Marleena Ruutiainen, shYAMK, laatujohtaja Mari Plukka sekä sh, DI, nuorempi tutkija Riika Saurio

Lisätietoja: oppiportti@duodecim.fi 

Siirry uutuuskoulutukseen »Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(at)duodecim.fi.