Kirjat sh. –30 %! Tutustu uusiin ja uudistettuihin psykiatrian ja psykologian alan teoksiin 26.8.2021 asti

Syystarjouksena verkkokaupassamme kirjat -30 %, ilmaiset toimitukset noutopisteisiin 26.8.2021 asti. Duodecimin laaja psykiatrian ja psykologian tuotanto on täydentynyt uusilla ja uudistetuilla painoksilla.

Kauttaaltaan uudistettu Psykiatria-kirja

Jouko Lönnqvist, Markus Henriksson, Mauri Marttunen ja Timo Partonen ovat toimittaneet koko kliinisen psykiatrian kattavan suomalaisen klassikon uudistetun painoksen. Nyt jo järjestyksessään 15. painoksessa on huomioitu myös tulevai­suuden tarpeet. Kirjassa käsitellään myös varhaista puuttumista ja ennaltaehkäi­syä sekä väestön mielentervey­den edistämistä.

Mikä psykoterapiassa todella on vaikuttavaa?

Leena Jaakkolan, Jan-Eric Bärlundin, Carita Nylund-Kallin, Susanna Rossin Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia -teos. Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti ja esimerkein tunteisiin fokusoiva psykodynaaminen lyhytpsykoterapia-menetelmä.

Uudistettu Kliininen neuropsykiatria -kirjan 2. painos

Tietämys aivojen ja mielen välimaastossa toimivasta neuropsykiatriasta on merkittävästi lisääntynyt. Vasta aivan viime aikoina olemme oppineet ymmärtämään toiminnallisten oireiden riskitekijöitä ja syntymekanismeja. Kauttaaltaan uudistetussa Kliininen neuropsykiatria -kirjan toisessa painoksessa käytetään paljon tilaa näiden mekanismien kuvaamiseen, potilaan kohtaamisen ja tutkimisen haasteisiin sekä hoitolinjojen hahmottamiseen. Muita uusia teemoja kirjassa ovat kehitysvammaisuus, geenitutkimukset neuropsykiatriassa, sukupuoliristiriidan käsittely sekä kuntoutuminen neuropsykiatrisissa häiriöissä.

Tervetuloa verkkokauppaamme ostoksille!