Kouluttaudu tietoturvariskien hallintaan terveydenhuollon organisaatioissa

Oppiportin uutuuskurssilla käydään läpi riskienhallinnan perusteita ja avataan käytännönläheisten esimerkkien avulla tietoturvariskien merkitystä terveydenhuollossa. Lisäksi koulutuksessa perehdytään riskienhallinnan prosessiin ja sen soveltamiseen käytännössä.

Riskienhallinta on perusta asianmukaiselle tietoturvan ja tietosuojan toteuttamiselle. Tietoturvariskit voivat vaarantaa potilasturvallisuuden terveydenhuollon eri toiminnoissa. Sen vuoksi on tarpeen ymmärtää tietoturvariskien hallinnan merkitys toimittaessa terveydenhuollon eri tehtävissä. Riskilähtöistä ajattelua tarvitaan kaikessa potilastietojen käsittelyyn liittyvissä tilanteissa.

Kurssin jälkeen ymmärrät, miksi riskilähtöinen ajattelu on tärkeää omassa työssäsi sekä ymmärrät, mikä on oman roolisi ja panoksesi merkitys tietoturvariskien hallintaan. Pystyt myös helpommin perustelemaan tietoturvaan liittyviä panostuksia.

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon esimiehille, hankintojen valmisteluun osallistuville, erilaisissa projekteissa ja tietohallinnossa työskenteleville, tutkijoille, toimintayksiköiden laatuvastaaville sekä prosessien omistajille.

Verkkokurssin asiantuntijoina ovat toimineet tietoturva-asiantuntijat Pekka Vepsäläinen ja Petri Tolonen.

Tutustu uutuuskoulutukseen >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.