Uutuuskurssi yleistilan laskun syiden selvittelystä ja jatkohoidon suunnittelusta

Yleistilan lasku on yleinen ja huonoennusteinen päivystyskäynnin syy. Sen taustalla on monenlaisia syitä. Akuutin sairauden lisäksi myös muut taustalla vaikuttavat asiat vaativat huomiota. Oppiportin uuden verkkokurssin suoritettuasi osaat tutkia kokonaisvaltaisesti iäkkään potilaan, joka tulee vastaanotolle heikentyneen yleistilan vuoksi.

Ikääntyminen ja sairauksien kerääntyminen heikentävät elimistöä ja toimintakykyä siten, että yhä pienemmät tekijät riittävät laukaisemaan äkillisen sairaalahoidon tarpeen. Kurssilla esitetyllä järjestelmällisellä arvioinnilla ja seulontatesteillä voit päästä alustavaan käsitykseen iäkkään kokonaistilanteesta ja tunnistaa ne iäkkäät, joiden tilanne vaatii syvällisempää kartoittamista akuuttihoitojakson jälkeen.

Koulutus on suunnattu perusterveydenhuollon lääkäreille, päivystystyötä tekeville lääkäreille, lääketieteen opiskelijoille sekä sairaanhoitajille.

Verkkokurssin asiantuntijoina ovat toimineet akuuttilääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri Janne Alakare, geriatrian tenure track -professori Esa Jämsen sekä yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Johanna Tulonen-Tapio.

Lisätietoja: oppiportti@duodecim.fi

Siirry uutuuskurssiin >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.