Maksakirroosi, pakko-oireinen häiriö ja rahapeliriippuvuus vuonna 2022 aloitettavien uusien Käypä hoito -suositusten aiheina

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin verkostovaliokunta hyväksyi uusiksi Käypä hoito -suositusaiheiksi rahapeliriippuvuuden, maksakirroosin ja pakko-oireisen häiriön. Niukentunut rahoitus pakottaa rajaamaan uusien suositusten määrää ja niiden sisällön laajuutta.

Verkostovaliokunta valitsee Käypä hoito -suositusten aiheet pääasiassa erikoislääkäriyhdistysten ehdotusten joukosta. Uusien suositusten osalta verkostovaliokunnalla oli käsiteltävään kuusi aihe-ehdotusta.

– Kaikki ehdotukset olivat hyviä ja perusteltuja, mutta vähentyneistä resursseistamme johtuen meillä on mahdollisuus aloittaa korkeintaan kolmen uuden Käypä hoito -suosituksen tekeminen vuonna 2022. Tämäkin edellyttää suositusten laajuuden aiempaa tarkempaa rajaamista, kertoo Käyvän hoidon päätoimittaja Jorma Komulainen.

Aihe-ehdotusten hyväksytyksi tulemiseen vaikuttavat niiden kansanterveydellinen merkittävyys, hoitokäytäntöjen suuri vaihtelu ja korkea resurssitarve. Arvioinnissa huomioidaan myös kentällä todettu tiedon tarve sekä aiheeseen liittyvä uusi tieto, jonka levittäminen nähdään tärkeäksi.

Erikoislääkäriyhdistysten lisäksi ehdotuksia voivat tehdä myös verkostovaliokunta, viranomaisorganisaatio, potilasjärjestö tai jokin muu taho, kuten yksityinen kansalainen. Verkostovaliokunta päättää ehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Suosituksen laatimiseen kuluu noin kaksi vuotta, joten nyt päätettyjen suositusten odotetaan valmistuvan vuonna 2024.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.