Terveysportin tiedenostot – ajankohtaisia referaatteja kansainvälisistä tutkimuksista

Professori emeritus Kimmo Kontula on lääkärintyössään ollut tutkitun tiedon äärellä koko 50-vuotisen uransa ajan. Kontula laatii viikoittain Terveysportin Tiedenostot-palstalle napakoita referaatteja kansainvälisissä sarjoissa julkaistuista tutkimustuloksista.

Ajankohtaisen tutkimustyön omakohtainen seuraaminen antaa lääkärille paremmat eväät tulkita tutkimustulosten merkitystä ja soveltaa niitä omaan työhön. Systemaattinen tiedelehtien seuranta on usein ajallisestikin mahdotonta; apua tähän tuovat esimerkiksi Aikakauskirja Duodecimin, Terveysportin ja Lääkärilehden ajankohtaiset ja usein erikoisaloittain kohdistetut tiedehavainnot ja ­uutiset sekä laajat katsaukset.

Kimmo Kontula laatii viikoittain Terveysportin käyttäjien hyödyksi ja iloksi Tiedenostot-palstalle napakoita, kiinnostavia ja ajankohtaisia referaatteja kansainvälisissä sarjoissa julkaistuista tutkimustuloksista. Referaateissa näkyy kliinikon ja tiedemiehen pitkä ja syvä kokemus, näkemys ja käsiala.

Kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen murroksen vuosikymmenet

Kontula aloitti oman tutkimustyönsä vuonna 1971. Viiteenkymmeneen vuoteen mahtuu monia etenkin kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen kannalta merkittäviä muutoksia.

– 1970- ja 1980-luvuilla ero perus- ja kliinisen tutkimuksen välillä tuntui olevan kovin selvä. Raja-­aidat alkoivat kaventua 1990-luvulla, ja hyviä esimerkkejä kehityksen suunnasta olivat Helsingin yliopiston tutkijalääkärilinjan perustaminen 1994 sekä Biomedicumin tutkimusohjelmien käynnistyminen 2001. Translationaalinen tutkimus – vuoteen viereltä laboratorioon ja takaisin – alkoi näyttää voimansa, ja yhteistyöstä klinikoiden ja ”teoreettisten laitosten” välillä tuli fyysistä, Kontula kuvaa.

Hyvänä suuntana ja omakohtaisen tutkimustyön mahdollistajana hän nostaa esiin ”fifty-fifty”-toimenkuvat, joiden avulla nuoret tutkijat voivat työskennellä puolet työajastaan laboratoriossa ja puolet potilastyössä. Oman tutkimustyön ohella ja oman endokrinologian tieteenalansa julkaisusarjojen lisäksi Kimmo on jatkuvasti seurannut monia yleismedisiinan kärkilehtiä, kuten NEJM, BMJ ja Lancet.

– Sen lisäksi olen aina kokenut todella elämyksellisenä eräiden tieteen huippulehtien vapaamuotoisen selailun. Erityisiä suosikkeja ovat olleet Nature ja Science, joiden ”News and views”-tyyppisten palstojen lueskelu on tuntunut suorastaan viihteelliseltä. On käsittämätöntä, miten nopeasti ja miten odottamattomin harppauksin erityisesti kliinisorientoituva molekyylilääketiede on edennyt viimeisten 25 vuoden aikana, sanoo Kontula.

Tiedenostot-palstan löydät Terveysportin etusivulta.

Duodecimin jäsen! Voit seurata Terveysportin tiedenostoja myös puhelimeen ladattavan Duodecim-sovelluksen kautta. Lue lisää Duodecim-sovelluksesta.