Biologisen lääkkeen ja sen biosimilaarien hintavertailu

Biologiset lääkkeet ovat kalliita ja niiden määrääminen edellyttää lääkäriltä hintatietoisuutta. Terveysportin Duodecim lääketietokantaan on lisätty Hintavertailu-välilehti, missä näkyy tieto samaa biologista vaikuttavaa ainetta sisältävien valmisteiden hinnat.

Biosimilaarit ovat hoidollisesti samanarvoisia alkuperäisen biologisen valmisteensa kanssa ja niiden korvattavuuden kriteerinä on vähintään 30 % alhaisempi hinta. 22.12.2016 päivitetyn STM:n asetus lääkkeen määräämisestä mukaisesti ”jos biologiselle lääkkeelle on saatavilla biosimilaari, tulee lääkkeen määrääjän ensisijaisesti valita näistä vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista lääkevalmisteista hinnaltaan edullisin. Toisin toimiessaan lääkärin tulee perustella valintansa lääketieteellisesti ja merkitä perustelu potilasasiakirjoihin.” Hintakilpailu alkuperäisen valmisteen ja sen biosimilaarien kesken on jo odotetusti laskenut näiden lääkkeiden hintatasoa.

Kaupan olevien biosimilaarien määrä lisääntyy jatkuvasti, ja lääkkeen hinta voi muuttua kolmen kuukauden välein. Hintavertailu samaa biologista vaikuttavaa ainetta sisältävien valmisteiden kesken onkin koettu ongelmaksi, koska lääkäreiden käytössä olevat tietojärjestelmät eivät tätä vertailutietoa yhdessä näkymässä tarjoa. Duodecim lääketietokantaan on esitetty toive, että tuottaisimme työkalun ajantasaista hintavertailua varten. Käytettävissä olevan lähdetiedon perusteella olemme nyt lisänneet Duodecim lääketietokantaan Hintavertailu-välilehden, jossa näytetään samaa biologista vaikuttavaa ainetta sisältävien valmisteiden hinnat. Välilehti on näkyvissä avaussivun yläpalkissa, kun on valittu biologinen lääke (ks. kuva alla). Mikäli kyseiselle lääkeaineelle on kaupan biosimilaareja, ne näkyvät yhdessä alkuperäisvalmisteen kanssa eri vahvuuksineen, pakkauskokoineen ja lääkemuotoineen. Valmisteet on listattu hinnan mukaan siten, että ylimpänä on hinnaltaan edullisin. Hintavertailunäkymä edellyttää, että käyttäjä tarkistaa itse tarvittavan vahvuuden, pakkauskoon ja lääkemuodon. Mikäli biologisella lääkkeellä ei (toistaiseksi) ole biosimilaaria, hintavertailukohdassa näkyy vain alkuperäinen lääkevalmiste.

Tällä hetkellä Duodecim lääketietokannassa näkyy kaikilla biologisilla lääkkeillä b (biologinen lääke) -ikoni. Kun Kelan lääketietokantaan saadaan tieto biosimilaarista, niin näytämme tiedon myös lääketietokannassa. Alustava aikatauluarvio tälle Kelan lähdetiedolle on maaliskuu 2022.

Hintavertailunäkymässä näkyy Lääkkeiden hintalautakunnan vahvistama viitehinta, joka on lääkkeelle määritelty ylin hinta, josta korvaus voidaan maksaa. Se määräytyy siten, että viitehintaryhmän edullisimman valmisteen arvonlisäverolliseen vähittäishintaan lisätään 0,50 euroa. Hinta (velaton myyntihinta, vmh) puolestaan kertoo valmisteen lopullisen hinnan apteekissa. Nämä hinnat ovat voimassa kolme kuukautta kerrallaan.

Lisätietoa biosimilaareista ja lääkkeiden hinnan muodostumisesta: Fimean, Kelan tai Lääkkeiden hintalautakunnan sivuilta.

Duodecim lääketietokanta >


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.