Apua antidooteista

Syksyllä 2018 käyttöön otettua myrkytysten hoitoon tarkoitettua Kansallista antidoottirekisteriä on kehitetty siten, että antidoottien varastotietiedot siirtyvät sairaala-apteekkijärjestelmä Marelasta automaattisesti kerran päivässä Terveysportin Kansalliseen antidoottirekisteriin. Rekisterissä on mm. tiedot julkisen terveydenhuollon käyttämistä antidooteista, niiden sijaintipaikat ja varastomäärät, tiedot antidoottien vanhenemisesta sekä tarkat ohjeet käyttöaiheista ja annoksista. 

Ensimmäisenä automaattipäivitykseen on siirtynyt Hus Apteekki ja se koskee kaikkia sen sairaaloita sekä Kymsotea. Muut sairaala-apteekit siirtyvät vähitellen mukaan automaattipäivitykseen. Edelleen on mahdollista päivittää tiedot Myrkytystietokeskuksen hallinnoimaan ylläpitojärjestelmään manuaalisesti, josta ne siirtyvät päivittäin Terveysporttiin. 

Kansallisella antidoottirekisterillä mahdollistetaan potilaalle oikea-aikainen ja tehokas hoito niissä tilanteissa, kun antidoottia tarvitaan myrkytyksen hoitoon. Lisäksi säästetään merkittävä määrä julkisen terveydenhuollon kustannuksia varastoinnin selkeyttämisen ja tiedonkulun parantamisen myötä. 

STM on nimennyt Myrkytystietokeskuksen valtakunnalliseksi toimijaksi kemiallisiin myrkytyksiin, joukkomyrkytyksiin sekä harvinaisiin myrkytyksiin varautumisessa. Kansallinen antidoottirekisteri on osa tätä toimintaa. 

Siirry Terveysportin antidoottirekisteriin >  


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.