Tule tuottamaan Oppiportin sisältöjä!

Oppiportti on sähköinen oppimisympäristö, joka tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan täydennyskoulutukseen. Keskeisinä sisältöinä ovat verkkokurssit, VR-koulutukset, sähköiset oppikirjat, laitekoulutukset ja webinaarit.

Haemme nyt verkkokoulutusasiantuntijaa vanhempainvapaan sijaisuuteen 1.8.2021 alkaen.

Tehtäviisi kuuluu:

 • Oppiportin verkkokoulutusten tuottaminen ja päivittäminen yhteistyössä sisältöasiantuntijoiden kanssa sisältäen koulutusten pedagogisen suunnittelun, tekstin toimittamisen sekä multimedian suunnittelun ja toteutuksen
 • osallistuminen Oppiportti-palvelun kehittämiseen ja verkkosisältöjen tuottamisen kehittämistyöhön soveltuvin osin.

Odotamme:

 • Adoben ja Microsoftin työkalujen tuntemusta ja käyttökokemusta (PhotoShop ja Illustrator, Captivaten tuntemus eduksi)
 • erinomaisia yhteistyötaitoja
 • valmiutta projektiluonteiseen työskentelyyn projektin vetäjän roolissa ja kykyä huolehtia projektin etenemisestä ja käytännön toteutuksesta
 • pedagogista ja visuaalista otetta ja näkemystä verkkokurssin suunnittelussa
 • valmiutta käyttää ja omaksua nopeasti erilaisia järjestelmiä
 • ymmärrystä käytettävyyden perusteista.

Tarjoamme:

 • mielenkiintoisen ja luovan työn osana innostunutta joukkoa toimitiloissamme Helsingin ydinkeskustassa
 • hyvät henkilökuntaedut
 • mahdollisuutta perehtyä laajasti verkkokoulutuksen tuottamiseen ja terveydenhuollon toimialan täydennyskoulutustarpeisiin.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Oppiportin päätoimittaja Johanna Tulonen-Tapio, puh. 09 6188 5299.
Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 30.5.2021 mennessä osoitteeseen johanna.tulonen-tapio@duodecim.fi.

_____________

Kustannus Oy Duodecim julkaisee tietokantoja, terveydenhuollon järjestelmiin integroituja ratkaisuja, verkko-oppimisympäristöä ja kirjoja lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisille. Julkaisemme myös kansalaisille suunnattua tutkittua terveyteen ja sairauksiin liittyvää tietoa ja sovelluksia. Toimintaamme ohjaa omistajamme, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, 140-vuotinen perinne luotettavan ja ymmärrettävän lääketieteellisen tiedon julkaisijana.