Uutuuskirja: Hyvän unen avaimet opastaa unettomuuden itsehoitoon

Riittävä uni on yksi terveyden ja hyvinvoinnin tukipilareita, mutta huonoksi koettu uni näyttää lisääntyneen 24/7-yhteiskunnassa. Jopa yli 40 prosenttia suomalaisista arvioi joskus olleensa uneton. Osa kärsii pitkäaikaisesta unettomuushäiriöstä. Kustannus Oy Duodecimin uutuuskirja Hyvän unen avaimet – Opas unettomuuden itsehoitoon tarjoaa selkeitä ja hoitosuositusten mukaisia itsehoitokeinoja unettomuuteen.

Tilapäisistä ja lyhytkestoisista uniongelmista kärsivät saattavat pärjätä itsehoidolla, mutta aikuisista noin kymmenen prosenttia kärsii unettomuushäiriödiagnoosin kriteerit täyttävästä pitkäaikaisesta unettomuushäiriöstä. Suuri osa heistä voi tarvita myös ammattilaisen apua.

Unen merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle tiedostetaan entistä paremmin. Silti moni kärsii nukahtamisvaikeuksista, valvoo yöllä ja nukkuu liian vähän. Nukkumisen kanssa kilpailevat monet asiat elämässä.

Hyvän unen avaimet Opas unettomuuden itsehoitoon -kirja sopii lapsia lukuun ottamatta kaikille ikäryhmille, jotka haluavat tutkituin keinoin edistää hyvän unen edellytyksiä. Psykologi Heli Järnefeltin kirjassa huomioidaan myös erikseen nuoret, työikäiset ja ikääntyneet.

Unettomuuden hoitoon ei ole oikotietä eikä yksittäistä ohjelistaa. Itsehoito vaatii aina hieman paneutumista, kokeiluja ja aikaa. Pelkkä tutkimustieto unettomuuden haitallisuudesta ei siis auta ihmistä nukkumaan, vaan päinvastoin voi jopa lisätä huolta ja stressiä nukkumisesta. Olen koonnut oppaaseen monipuolisesti asioita ja keinoja, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi unettomuuden hoidossa, Heli Järnefelt sanoo.

Lääkkeetön hoito auttaa useimpia

Unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Tällä hetkellä unettomuuden hoidossa ensisijaisena pidetään psykologisiin menetelmiin perustuvaa hoitoa. Monet unettomuudesta kärsivät saavat itsehoidollisista menetelmistä jo riittävän avun. 

Oppaan hoitokeinot pohjautuvat kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin. Järnefelt on muokannut niitä sovellettaviksi unettomuuden itsehoitoon. Lukija voi edetä oppaan itsehoito-ohjelman mukaisesti tai soveltaa sitä omaan tilanteeseensa sopivaksi.

Kirjassa esitellään 45 viikon itsehoito-ohjelma, joka tarjoaa neuvoja, ohjausta ja harjoituksia esimerkiksi unen huoltoon, nukkumistottumuksiin ja unettomuuteen liittyvien tunteiden ja ajatuksien käsittelyn tueksi. Viidennellä hoitoviikolla lukijaa autetaan tekemään oma henkilökohtainen unen työkalupakki.

Heli Järnefelt on koonnut oppaaseen myös syventävää lisätietoa unesta ja univaikeuksien hoidosta nuoruusvaiheeseen, työhön ja työaikoihin, ikääntymiseen sekä unilääkkeiden käyttöön liittyen.

Unettomuuden kirjo on hyvin laaja ja unettomuuden hoito aina yksilöllistä. Joku pärjää itsehoitomenetelmin ja joku toinen tarvitsee lyhytkestoista keskusteluhoitoa ja ohjausta ja toinen pidempikestoista psykoterapiahoitoa.  

Suosittelen kirjassakin, että lääkärin olisi ensin arvioitava pitkittynyt unettomuushäiriö, jotta elimelliset unettomuuden syyt voidaan sulkea pois, Järnefelt toteaa.

Hyvän unen avaimet Opas unettomuuden itsehoitoon
Heli Järnefelt
Kustannus Oy Duodecim 
1. painos 2021,117 sivua, nidottuISBN 978-952-360-158-1 (kirja)
ISBN 978-952-360-184-0 (e-kirja)
ISBN 978-952-360-185-7 (äänikirja)

Tutustu kirjaan verkkokaupassamme!

Kuva: Heidi-Hanna Karhu