Duodecimin kirjasyksy: tietoa itsetunnosta, DNA:n muokkauksesta ja psykopatian taustoista sekä uusia ja uudistettuja oppikirjoja ammattilaisille

Kustannus Oy Duodecimin syksyn uutuuskirja hyvästä itsetunnosta esittelee modernin käyttäytymisterapeuttisen näkökulman itsetuntoon. Arto Pietikäinen avaa kirjassaan itsetuntoa itsensä hyväksymisen kautta. Kirmo Wartiovaara valottaa kirjassaan DNA:n ja siitä rakentuvien geenien sisällön merkitystä, muuttumista ja aktiivista muuttamista. Jari Sinkkonen käsittelee uutuusteoksessaan psykopatiaa.

Kustannus Oy Duodecimin syksyn kirjauutuudet sisältävät tieteellisesti luotettavaa terveystietoa ja näkökulmia lääketieteellisiin aiheisiin. Mukana on tietokirjoja kaikille terveydestään kiinnostuneille sekä lisäksi terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille tarkoitettuja oppi- ja käsikirjoja.

Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC

Psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Arto Pietikäinen esittelee uutuusteoksessaan tutkimukseen perustuen, miten psykologisen joustavuuden lisääminen suhteessa minäkäsitykseen voidaan valjastaa palvelemaan hyvää elämänlaatua ja omien arvojen toteuttamista. Kirja auttaa lukijaa ymmärtämään, että hän voi sitoutua arvojensa mukaiseen käyttäytymiseen, vaikka tuntisi itsensä epävarmaksi.

Kirjan tavoite onkin lisätä itsensä hyväksymistä kaikkine puolineen. Sen myötä voi lopettaa turhan ponnistelun hyvän itsetunnon saavuttamiseksi. Itsestään huolehtiminen ja omien tarpeidensa ja arvojensa kunnioittaminen luo vahvaa pohjaa kestävälle hyvinvoinnille ja elämänlaadulle.

Kirja pohjautuu käyttäytymisterapian uusimpiin teorioihin. Kirjassa on käytännön harjoituksia, joiden avulla voi opetella lisäämään psykologista vapauttaan. Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC kuuluu Onni-kirjasarjaan, joka tarjoaa luotettavaa tietoa, käytännön ohjeita ja virkistäviä uusia ajatuksia kaikille terveyttä, tasapainoa ja tyytyväisyyttä arvostaville ja etsiville lukijoille. Joustava mieli -sarjassa ovat ilmestyneet aiemmin Joustava mieli, Joustava mieli parisuhteessa, Joustava mieli tukena elämänkriiseissä. Joustava mieli -kirjasta on ilmestynyt vuonna 2009 ja siitä on otettu jo 27 painosta. 

Ihmiskunnan DNA – Elämän koodin kirjoitus 

Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, kantasolubiologian dosentti Kirmo Wartiovaara

valottaa perustutkimuksen havaintoja DNA:sta ja geeneistä. DNA on aina muuttunut, sillä muutos on evoluution kantava voima. Ihminen on vuosisatojen kuluessa yhä enemmän vaikuttanut luonnonvalintaan. Muuttuneet elinympäristöt ovat puolestaan vaikuttaneet ihmiseen, paitsi kulttuurin ja ajattelun kehittymisessä, myös DNA-tasolla.

Ihmiskunnan DNA – Elämän koodin kirjoitus -teoksessa käsitellään myös ajankohtaisia kysymyksiä siitä, miten tarkka ja tehokas DNA-tekniikka on tehnyt kaikkien lajien DNA:n muuttamisen mahdolliseksi. DNA-tekniikoihin liittyy myös yhteiskunnallisia kysymyksiä, valtavia mahdollisuuksia ja esiin tuotuja huolia. DNA:n muokkaus herättää kysymyksen: mitä on ”ihmisyys” ja tulisiko sitä voida muuttaa. Ihmiskunta osaa nykyään muokata ympäristöä ja jopa itseään biologisesti. Joudumme pohtimaan monia asioita ihmiskunnan historiassa ensimmäistä kertaa.

Psykopatian monet kasvot

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen tarkastelee Psykopatian monet kasvot-teoksessaan persoonallisuushäiriötä, joka ei sisälly diagnoosinimikkeenä mihinkään tautiluokituksiin.

Psykopatian ja/tai sen esiasteiden tuottamat haasteet ovat kuitenkin valtavia. Ne ulottuvat tunnekylmien ja empatiakyvyttömien lasten ja nuorten harjoittamasta julmasta kiusanteosta nuorten ja aikuisten tekemiin suunnitelmallisiin rikoksiin, jotka ovat kauheimmillaan sarjamurhia. Ilmiötä tutkitaan aktiivisesti eri puolilla maailmaa.

Kirjan kohderyhmiä ovat lasten kanssa työskentelevät ja lastensuojelun ammattilaiset, nuorisotyöntekijät, aikuispsykiatrian ammattilaiset, psykoterapeutit ja terapiakoulutuksessa olevat, juristit, vankeinhoidon ammattilaiset, kriminologian tutkijat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Oppikirjoja ammattilaisille

Kustannus Oy Duodecim julkaisee syksyllä myös uusia ja uudistettuja painoksia ammattilaisille suunnatuista oppi- ja käsikirjoista.

Yksi odotettu teos on nyt kauttaaltaan uudistunut Psykiatria. Jouko Lönnqvist, Markus Henriksson, Mauri Marttunen ja Timo Partonen ovat toimittaneet koko kliinisen psykiatrian kattavan suomalaisen klassikon uudistetun painoksen. Nyt jo järjestyksessään 15. painoksessa on huomioitu myös tulevai­suuden tarpeet. Kirjassa käsitellään myös varhaista puuttumista ja ennaltaehkäi­syä sekä väestön mielentervey­den edistämistä.

Duodecimin laajaa psykiatrian ja psykologian tuotantoa täydentää Leena Jaakkolan, Jan-Eric Bärlundin, Carita Nylund-Kallin, Susanna Rossin Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia -teos. Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti ja esimerkein tunteisiin fokusoiva psykodynaaminen lyhytpsykoterapia-menetelmä.

Syksyllä ilmestyy myös Maritta Haaviston, Katri Kakon, Päivi Mäkimartin ja Maria Nuotion toimittama Vanhuksen hoidon hyvät käytännöt -kirja. Se on hoitotyön ammattilaisten päivittäisen työn tukemiseen suunnatun sarjan kolmas kirja. Sarjassa ovat ilmestyneet Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt ja Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt.

Tutustu syksyn kirjojen tuoteluetteloon  ja muihin kirjoihimme verkkokaupassamme!