Hae Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoja toukokuussa!

Apurahoja myönnetään runsaat kaksi miljoonaa euroa ja apurahojen hakuaika on 1.–31.5.2021.

Suomen Lääketieteen Säätiö myöntää apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen lääkäreille ja lääkäriksi opiskeleville. Apurahoja jaetaan lääketieteelliseen tutkimukseen kaikille aloille ja lisäksi erillisrahastoista esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, farmasian, ihotautien ja psykiatrian tutkimukseen.

Kaikkia tutkimusaloja koskevat samat tieteelliset arviointikriteerit.

Haettavat apurahat:

 • Eka-apuraha on tarkoitettu tutkimustyötään aloittaville lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Arviointi painottuu tutkimussuunnitelmaan ja tutkimusympäristöön, ei hakijan aiempiin ansioihin. Apurahan suuruus on 2 500 euroa.
 • Kannustusapuraha on tarkoitettu nuorille väitöskirjan tekijöille. Hakemus arvioidaan tutkimussuunnitelman ja aiempien ansioiden perusteella. Kannustusapurahoja myöntävät Duodecim ja Suomen Lääketieteen Säätiö. Apurahan suuruus on 5 000 euroa.
 • Tutkimusapuraha myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille 4, 8 tai 12 kuukauden ajaksi päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Apurahojen suuruudet ovat tutkijatohtoreille 2 500 euroa kuukaudessa ja väitöskirjantekijöille
  2 250 euroa kuukaudessa.
 • Palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle. Apurahan edellytys on lääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty niin sanottu post doc -kausi. Apurahaa haettaessa on oltava vielä ulkomailla. Apurahan suuruus on 50 000 euroa.
 • Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijanuransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen. Apurahan suuruus on 150 000–200 000 euroa.
 • Apurahat uusiin tutkimusavauksiin on tarkoitettu
  lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään uuteen tutkimusavaukseen, esimerkiksi tutkijalähtöiseen interventiotutkimukseen tai uuden lähestymistavan proof-of-principle -tutkimukseen 50 000–100 000 euroa.
 • Tutkijatohtori-apurahat ulkomaille (post doc) myönnetään säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta. Poolin apurahat on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille.

Apurahapäätöksistä lähetetään tieto hakijoille lokakuussa. Apurahan saajat julkaistaan Duodecimin vuosipäivän symposiumissa marraskuussa.

Lääketieteen säätiön on perustanut Suomalainen Lääkäriseura Duodecim vuonna 1960. Yksityishenkilöiden ja elinkeinoelämän lahjoitusten avulla säätiö on kasvanut yhdeksi merkittävimmistä lääketieteellisen tutkimuksen tukijoista maassamme.

Lisätietoja Säätiön apurahoista ja apurahojen haku »