Duodecim STAR Pro – uusi työkalu terveydenhuollon resurssien kohdentamiseen

Digitaalisilla palveluilla on olennainen rooli sairauksien ehkäisyssä ja elintapojen ohjauksessa. Koronaviruspandemian aikana niiden merkitys ja tarve ovat lisääntyneet entisestään. Duodecimin Terveystarkastus ja -valmennus eli Duodecim STAR® on uudistunut pandemian alkuvaiheessa laajan kehitystyön myötä.

– Merkittävimpänä uutena ominaisuutena STAR-palveluun on lisätty terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön STAR Pro -osio, joka sisältää havainnollisen koontinäkymän tehtyihin terveystarkastuksiin sekä monipuolisen raportointi- ja tilastonäkymän, kertoo LL Antti Virta.

STAR on CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka on jo kahden miljoonan suomalaisen käytettävissä kotikunnan tai työnantajan hankkimana ympäri maata.

STAR:n terveystarkastuksessa on noin 40 henkilön terveyteen, elintapoihin ja henkiseen hyvinvointiin liittyvää kysymystä. Vastausten perusteella STAR näyttää laajan terveystarkastusraportin, joka sisältää muun muassa väestötutkimuksiin perustuvan elinajan odotteen sekä arvion riskistä sairastua esimerkiksi sepelvaltimotautiin ja diabetekseen.

– Viikoittain sähköpostitse saapuvien kannustavien verkkovalmennusviestien kautta palvelun käyttäjä saa tukea ja vinkkejä fyysisen ja henkisen hyvinvointinsa ylläpitoon ja parantamiseen, sanoo Virta.

STAR Pro osaksi terveystarkastusprosessia

– STAR:n terveystarkastus ja -valmennukset tuottavat organisaatioille suurimman hyödyn, kun niitä käytetään aktiivisesti osana hoitoprosessia, täsmentää Virta.

Terveydenhuollon ammattilaisia varten luotu uusi STAR Pro -osio tuo kaivatun lisän prosessin hallintaan ja seurantaan. Se sopii mainiosti työkaluksi moniammatilliseen tiimityöhön, jossa tiimit huolehtivat esimerkiksi kunnallisessa terveydenhuollossa moni- ja pitkäaikaissairaista potilaista tai työterveyshuollossa organisaation eri työyksikköjen työntekijöistä.

– STAR Pro:n koontinäkymä kokoaa yhteen terveystarkastusten tulokset. Ammattilaisen on mahdollista nopeasti tunnistaa ne henkilöt, joiden sairastumisriski on suurin tai jotka voisivat eniten hyötyä elintapaohjauksesta tai henkisen hyvinvoinnin tarkemmasta kartoituksesta, kertoo Virta.

Käyttäjäpalautteen mukaan STAR:n terveystarkastusraportti tukee vahvasti ammattilaisen antamaa ohjausta ja helpottaa raportissa esiin nousevien asioiden puheeksi ottamista. Työterveyshuollon asiakasorganisaatioita varten palveluun on kehitetty työhyvinvointivalmennuksien lisäksi uusi työhyvinvointikysely, jonka tuloksia ammattilaiset voivat tarkastella STAR Pro -näkymän kautta.

STAR Pro:n seuranta- ja tilastonäkymät näyttävät tietoja palvelun käytöstä sekä tilastoja vastausten jakaumista ja sairastumisriskeistä. Digitaalisissa palveluissa tietoturva-asiat ovat ensisijaisen tärkeitä, ja siksi STAR Pro:ssa on käytössä sähköinen tunnistaminen.

STAR:n uudistamisessa on panostettu käytettävyyteen ja selkeään yhtenäiseen visuaaliseen ilmeeseen. Uudistuneen palvelun vaikuttavuuden arvioimiseksi Tampereen yliopistossa tutkitaan STAR:n käyttöä pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa.

– STAR tarjoaa käyttäjille nykyaikaisen ja kannustavan ympäristön seurata omaa terveydentilaansa ja hyvinvointiaan sekä keinoja niiden edistämiseen itsenäisesti ja ammattilaisten ohjaamana, summaa Virta.

Tutustu Duodecim STAR® -palveluun! »

Antti Virta
ANTTI VIRTA, LL, asiantuntijalääkäri, työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri, tuoteomistaja
Kustannus Oy Duodecimin Integroidut palvelut -yksikkö, Duodecim STAR -palvelu

Teksti on julkaistu aluperin Aikakauskirja Duodecimin numerossa 7/2021, Duodecimin toimintaa -palstalla