Anna lausuntosi Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia -Käypä hoito -suosituksesta Terveysportissa

Tarjoamme Terveysportin käyttäjille (vaatii käyttöoikeuden) mahdollisuuden antaa oma lausuntonsa Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia -Käypä hoito -suosituksen luonnoksesta 16.4.–9.5.2021 välisenä aikana.

Suositusluonnos löytyy Lääkärin tietokantojen kautta Hoitosuositukset ja hoito-ohjeet -tietokannasta. Lausunto annetaan lomakkeella, joka avautuu samalta sivulta kuin suositusluonnos.

Käypä hoito -suosituksiin tulee lähes aina muutoksia lausuntokierroksen pohjalta. Ne eivät siis vielä tässä vaiheessa ole ”virallisia” voimassa olevia Käypä hoito -suosituksia, eikä suositusta laatinut työryhmä, Käypä hoito -toimitus tai päätoimittaja vastaa mahdollisista epätarkkuuksista tai virheistä.