Kroonisen alaraajahaavan Käypä hoito -suositus on päivitetty – Moniammatillinen hoito edistää paranemista

Kroonista haavaa sairastavalle potilaalle tulee varhaisessa vaiheessa tehdä huolellinen kliininen tutkimus, haavadiagnoosi ja hoitosuunnitelma, sillä alaraajahaava ei parane seuraamalla. Verisuonikirurgin arviota tarvitaan, mikäli epäillään laskimo- tai valtimohaavaa. Kliininen kuva ratkaisee mikrobilääkehoidon tarpeen. Päivitetyssä hoitosuosituksessa korostetaan moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen – haavan taustasyyt huomioivan – hoidon merkitystä.

Kroonisen alaraajahaavan Käypä hoito -suosituksen päivityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota moniammatilliseen lähestymistapaa haavan hoidossa. Moniammatillisuuden tulisi toteutua jo avoterveydenhuollossa. Hoitoon osallistuvat esimerkiksi lääkäri, haavahoitaja, jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja ja ravitsemusterapeutti. Myös haavan taustalla olevan syyn korjaaminen on tärkeää. Huomiota tulee kiinnittää lisäksi liitännäissairauksiin, kivun hoitoon, ravitsemuksellisiin tekijöihin ja potilaan elämänlaatuun.

Haavan hoito aloitettava tehokkaasti ja taustasyyhyn kohdentuen

Huolellinen kliininen tutkimus, haavadiagnoosi ja hoitosuunnitelma heti alkuvaiheessa ovat hoidon kulmakiviä. Hoidon viivästyessä paranemisen todennäköisyys pienenee. Laskimo- tai valtimohaavaa epäiltäessä potilas lähetetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa verisuonikirurgin arvioon.  Valtaosa alaraajahaavoista on verenkiertoperäisiä. Epätyypillistä haavaa tulee epäillä, jos haavan sijainti tai ulkonäkö on epätyypillinen tai jos haava ei asianmukaisesta hoidosta huolimatta osoita paranemisen merkkejä 4–12 viikon kuluessa.

Systeemisestä antibioottihoidosta ei hyötyä ilman kliinistä infektiota

Haavainfektiota epäiltäessä kliininen kuva ratkaisee mikrobilääkehoidon tarpeen. Bakteerinäytteen rutiinimaista ottoa kroonisesta haavasta ei suositella. Haavainfektion toteaminen edellyttää bakteerikasvun lisäksi ainakin yhtä seuraavista löydöksistä: kipu, kuumotus, punoitus, turvotus haavan ympärillä, märkäinen haavaerite tai haavan nopea laajeneminen. Antibioottihoidosta ei ole hyötyä, ellei kliinistä haavainfektiota ole todettavissa.

Krooniset alaraajahaavat heikentävät potilaan elämänlaatua. Ne ovat myös merkittävä terveydenhuollon kustannuksia aiheuttava ongelma. Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa alaraajahaavan diagnostiikkaa ja hoitoa, vähentää kroonisiin haavoihin liittyvää sairastavuutta ja sairaalahoidon tarvetta sekä parantaa kroonista haavaa sairastavien toimintakykyä ja ennustetta.

Tutustu päivitettyyns suositukseen Käyvän hoidon sivuilla »