Koronarokotteiden turvallisuus raskauden ja imetyksen aikana

Koronavirusrokotteita koskevat tiedot on lisätty Terveysportin raskaus- ja imetystietokantoihin (Gravbase ja Lactbase). Kliinistä tietoa on vielä vähän, mutta valmistajien rekistereissä on kymmeniä raskausaltistuksia, joita seurataan. Eläinkokeissa ei ole tullut esiin sikiöhaittoja.

Raskaus sinänsä voi altistaa vakavalle COVID19-taudille ja raskaana olevat naiset voivat kuulua muihin riskiryhmiin vakavan taudinkuvan suhteen, tai heillä voi olla merkittävä tartuntariski työnsä kautta. Näissä tapauksissa voidaankin tapauskohtaisen harkinnan perusteella rokottaa myös raskauden aikana. Imetyksen aikana rokotusten antaminen on yleensä turvallista ja näin on todennäköisesti myös koronavirusrokotteiden kohdalla.

Sisältöä päivitetään jatkuvasti uuden tutkimustiedon ja käyttökokemuksien karttuessa, joten ajankohtainen tieto kannattaa tarkistaa tietokannoista aika ajoin.

Tietokannassa on tiedot yli 1 300 lääkkeen, vitamiinin sekä tavallisten nautintoaineiden (kahvin, alkoholin, tupakan) ja huumeiden turvallisuudesta raskauden ja imetyksen aikana. Suomessa markkinoilla olevien lääkkeiden lisäksi mukana on useita erityislupavalmisteita.

Siirry tietokantaan Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana >

Tietokantojen sisällöstä vastaa Medbase Oy.


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.