Ravitsemustieteen perusteos uudistui: kattava tietopaketti käsittelee myös tulevaisuuden yksilöllisiä ruokavalioita sekä perintötekijöiden ja ruokavalion yhteisvaikutuksia

TIEDOTE, JULKAISUVAPAA 8.4.2021

Miten elinkaaren eri vaiheet tulee ottaa huomioon ravitsemuksessa? Mikä on perintötekijöiden ja ruokavalion yhteisvaikutus sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa?  Entä millainen on planetaarinen ruokavalio? Näihinkin erityiskysymyksiin löytyy vastaus Kustannus Oy Duodecimin Ravitsemustiede-kirjan uusitusta painoksesta, joka on viimeisimpään tutkimustietoon ja monipuoliseen asiantuntijuuteen perustuva kattava tietopaketti kaikille ravitsemuksesta kiinnostuneille. Yli 600-sivuisessa teoksessa luodaan katsaus myös tulevaisuuteen, kuten yksilöidyn ruokavalion mahdollisuuksiin.  

Huhtikuun alussa julkaistava Marja Mutasen, Harri Niinikosken, Ursula Schwabin ja Matti Uusituvan toimittama uudistettu Ravitsemustiede perustuu tuoreimpaan tutkimustietoon ja monipuoliseen asiantuntijuuteen. Se tarjoaa kattavat perustiedot ravitsemustieteestä ja kliinisestä ravitsemuksesta. Lisäksi kirjassa käsitellään uusinta tietoa mm. yksilöidyn ruokavalion mahdollisuuksista sekä perintötekijöiden ja ruokavalion yhteisvaikutuksista sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Uutta ovat myös immunologian ja suolistomikrobiston merkitystä aineenvaihdunnalle ja terveydelle käsittelevät luvut.

Ravitsemustiede menee vauhdilla eteenpäin

Kirjan tekijät huomauttavat, että uutta tietoa tarjoavat interventiotutkimukset kestävät usein jopa vuosikausia, ennen kuin tuloksista voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä.

– Ravitsemustiede edustaa hyvin dynaamista alaa, joten sen kehittymistä on syytä seurata, koska tietoa päivitetään jatkuvasti. Suomessa terveydenhuollon ammattilaiset saavat edelleen hyvin vähän alan opetusta koulutuksessaan. Uudistettu Ravitsemustiede-kirja toivottavasti vastaa myös terveydenhuollon ammattilaisten kysymyksiin käytännön potilastyön haasteissa, toteaa ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta.

Hän sanoo, että ravitsemushoidon suunnittelussa ja hoidon porrastuksessa auttavat myös Käypä hoito -suositukset. Niissä linjataan tilanteet, joissa tarvitaan ravitsemusterapeutin konsultointia sekä tilanteet, joissa ravitsemusohjausta voi antaa joku muu asiaan perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen.

– Tällaiset linjaukset ravitsemusohjauksesta ovat tärkeitä, koska potilaan ravitsemushoidon pitää perustua tutkimustietoon ja sen pitää olla sairauskohtaisesti räätälöityä. Esimerkiksi kaikkien keliakiapotilaiden tulisi saada ravitsemusterapeutin ohjausta, Schwab toteaa.

Ravitsemustiedettä ja trendiruokavalioita

Ravitsemustiede-teoksen alkuosa käsittelee ravitsemustiedettä, ravitsemustilan arviointimenetelmiä, energian kulutuksen mittausmenetelmiä ja kehon koostumusta. Tässä osiossa kuvataan myös eri tutkimusasetelmia. Ravitsemusfysiologian osuus on kattavasti päivitetty uusimmalla tutkimustiedolla. Kirjassa esitellään uusin tieto sairauksien ehkäisystä ja hoidosta ravitsemuksen keinoin sekä tarkastellaan ravitsemusta elinkaaren eri vaiheissa. Vanhenevan väestön ravitsemusongelmista on oma uudistettu lukunsa. Erilaisia ruokavalioita käsitellään perusteellisesti.  

– Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat usein työssään kysymyksiä myös kasvis-, trendi- ja etnisistä ruokavalioista sekä ravitsemuksesta ja liikunnasta. Näistä kaikista on kirjassa oma lukunsa. Kahdeksannessa painoksessa on mukana myös planetaarinen ruokavalio, Schwab sanoo.

Kansainvälinen planetaarinen ruokavaliosuositus perustuu Lancet-raporttiin maapallon kestokyvystä. Viljoihin perustuvien elintarvikkeiden ja kasvisten käyttösuositus on hyvin yhteneväinen suomalaisten ravitsemussuositusten kanssa.

Ravitsemustiede-kirjan kahdeksannen painoksen kirjoittajia on 50, joista uusia on 24. Teos on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteen ja ravitsemustieteen opiskelijoille, lääkäreille, ravitsemusasiantuntijoille ja terveydenhuollon henkilöstölle. Se toimii sekä uutta tietoa tarjoavana oppikirjana opiskelijoille että hyödyllisenä käsikirjana tietojaan päivittäville ammattilaisille.

Ravitsemustiede-kirja julkaistaan 8.4.2021.

Kustannus Oy Duodecimin ensimmäinen ravitsemustieteen oppikirja Kliininen ravitsemus julkaistiin vuoden 1993 alussa.

Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi

Kirjan PDF-versio saatavilla ennen julkaisua: viestinta@duodecim.fi

Lataa kirjan kansi täältä

Ravitsemustiede
Marja Mutanen, Harri Niinikoski, Ursula Schwab, Matti Uusitupa(toim.)

Kustannus Oy Duodecim 
8. uudistettu painos, 2021, 640 sivua, sidottu

ISBN 9789516567986 

Lisätietoja:

Ursula Schwab, ravitsemusterapian professori Itä-Suomen yliopisto, p. 0294454528

Outi Romero, viestintäpäällikkö Duodecim, p. 040 756 7134, outi.romero@duodecim.fi

Tekijät:

Marja Mutanen on ravitsemusfysiologian emeritaprofessori Helsingin yliopistossa.

Harri Niinikoski on lääketieteellisen ravitsemusopin professori Turun yliopistossa ja toimii lisäksi lastenendokrinologina Tyksissä.

Ursula Schwab on ravitsemusterapian professori Itä-Suomen yliopistossa ja toimii lisäksi ravitsemusterapeuttina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Matti Uusitupa on toiminut Itä-Suomen yliopiston ravitsemusgenomiikan ja ravitsemusgenetiikan professorina 2010–2014 ja emeritusprofessorina 2014 alkaen.