Tuhti tietopaketti syöpälääkkeistä

Syöpälääkkeet on päivitetty kauttaaltaan ja se on julkaistu Duodecim lääketietokannassa. Mukana ovat lähes kaikki Suomessa käytössä olevat syöpälääkkeet, mukaan lukien hormonilääkkeet. Näistä 190 aineesta on laadittu lääkeainekohtaiset artikkelit. Muista syöpäpotilaan hoidossa käytettävistä lääkkeistä käsitellään keskeisimmät, kuten synteettiset glukokortikoidit.

Oppaan alkuosassa on esitetty yleisiä syöpälääkkeiden käsittelyyn, antotapoihin, annoksiin, vaikutusmekanismeihin, lääkeresistenssiin, haitta- ja yhteisvaikutuksiin sekä potilas- ja työturvallisuuteen liittyviä näkökohtia.

Lääkitysturvallisuus on erityisen tärkeää, sillä virheet syöpälääkehoidossa voivat johtaa merkittäviin vaaratilanteisiin. Yhdenmukainen viesti lääkehoidosta tukee potilasta hoidon toteuttamisessa kotona. Osaan lääkeaineartikkeleista on nyt uutena laadittu Lääkeneuvonnan tueksi -yhteenvetoja.

Lääkeainekohtaisissa artikkeleissa on tiedot käyttöaiheista, vaikutusmekanismeista, farmakokinetiikasta, käyttökuntoon saattamisesta, tavanomaisista annoksista, haitta- ja yhteisvaikutuksista sekä lääkitysturvallisuusriskeistä.

Verkkoversion lopussa on videoita, mm. solunsalpaajavahingon siivoamisesta.

Oppaan toimituskunta on Erkki Elonen (LKT, dos.), Hanna Tolonen (proviisori), Mika Kontro (LT, dos.),Konsta Malmi (proviisori), Olli Tenhunen (LT, dos)  ja Terhi Wilppu (proviisori).

Kirja ilmestyy huhtikuussa.

Näin löydät Syöpälääkkeet Duodecim lääketietokannasta, katso video >


Terveysportti-palvelu on maksullinen. Kysy lisätietoja organisaatiokäyttöön terveysportti(at)duodecim.fi.